top of page

Våre

 Rapporter 

  • Shila

Førstelinjearbeiderne – Norges glemte gruppe i den digitale arbeidsplassenBedrifter i Norge har hatt digitalisering på sin agenda lenge nå. Målsetninger som økt produktivitet, bedret internkommunikasjon og styrket samhandling har blitt oppnådd for mange. Men hva med de som ikke jobber på PC i det daglige? Vi mener at førstelinjearbeiderne er blitt glemt i den digitale arbeidsplassen og har blitt hengende etter med utdaterte teknologier.


Hvem er førstelinjearbeiderne?

Førstelinjearbeidere er medarbeidere som er først i kontakt med produkter du selger, kunder du selger til eller som er først med å representere varemerket ditt. Førstelinjearbeidere er kontaktpunktet mellom bedriften og din omverden. Det kan være kassemedarbeidere, helsemedarbeidere, personer i serviceyrker, industriarbeidere, folk som jobber på anlegg osv. 

Konkurransefortrinn og innovasjon


Forbes rapporterer om at bunnlinjen til en bedrift kan øke med 20% bare ved å prioritere og tilby denne ansattgruppen moderne og nyttig teknologi. Organisasjoner som investerer i nyttige digitale verktøy tilpasset behovene til sine førstelinjearbeidere vil både kunne oppnå konkurransefortrinn og økt innovasjon. I tillegg vil man ved å styrke bedriftens førstelinjearbeidere skape økt tilfredshet hos de ansatte.

Ta alle med på endringsreisen

Moderne digitale verktøy for alle ansatte vil legge til rette for bedre kommunikasjon og informasjonsdeling på jobben. Moderne og mobile verktøy vil også gjøre det lettere for førstelinjearbeidere å finne nødvendig informasjon, slik at de kan utføre jobben sin på en god måte. Resultatet vil også bli økt engasjement og lavere turnover.

Organisasjoner som ønsker å være ledende sørger for at førstelinjearbeiderne har nyttige verktøy tilpasset deres arbeidshverdag.  Tross alt blir en vellykket digital endringsreise kun mulig når alle ansatte i bedriften er inkludert og styrket med nyttige digitale verktøy. Comments


bottom of page