Våre

 Rapporter 

  • Shila

Intranett app – som skreddersydd for dine førstelinjearbeidere

Intranett apper er en ny type kommunikasjons- og engasjementsløsninger som er som skreddersydd for førstelinjearbeidere. En mobil intranett app er fleksibel og brukervennlig og møter behovene som arbeidstakerne i disse frontyrkene har.

Førstelinjearbeidere er veldig aktive i sin arbeidshverdag og interagerer enten med kunder, pasienter eller produksjonssystemer. De har derfor helt spesielle behov når det gjelder jobbapplikasjoner. Dessverre blir disse behovene ofte forsømt ved valg av nye digitale løsninger i bedrifter. Førstelinjearbeidere behøver og ønsker informasjon de også. Ved å ta i bruk en intranett app løses utfordringen som mange bedrifter har opplevd lenge, nemlig å nå ut med informasjon til alle sine medarbeidere. 


Bildet er hentet fra Staffbase

Mobile first

Intranett apper er basert på en «mobile first»-filosofi. Det betyr at applikasjonen er tilrettelagt for arbeidsgrupper som ikke har tilgang til en datamaskin i sitt daglige arbeid, men som i stedet kan bruke sin egen smarttelefon. Derfor er plattformen primært utviklet med utgangspunkt i brukeratferd på mobil, med en mobiltilpasset og intuitiv navigasjon. Brukeropplevelsen er tilpasset dagens standarder, som ofte innebærer en brukeropplevelse som de ansatte er vant med fra sitt private liv. Et eksempel er irske Workvivo, en spennende nykommer som oser kvalitet og har et intuitivt brukergrensesnitt.

Alt i en app

Intranett apper har som sin primære oppgave å kommunisere med og engasjere mobile medarbeidere. De fremste leverandørene av slike apper har gode og sterke integrasjoner med andre applikasjoner som et av sine konkurransefortrinn. Målet er å kunne tilby førstelinjearbeidere alt de trenger i løpet av sin arbeidsdag kun ved å bruke én app. 

Bildet er hentet fra beekeeper.

Forenklede HR-tjenester

Arbeidsflyt rundt HR-prosesser i en intranett app er forenklet i forhold til det som ligger av funksjonalitet i en tradisjonell HR-portal. Eksempelvis kan appen gjøre det mulig å søke om ferie eller registrere reisekostnader. Arbeidstider og vakter er lett tilgjengelig, og bytting av vakter har aldri vært enklere! All dokumentasjon og informasjon er samlet én plass, og gjøremål kan gis fra leder. Intranett-appen Blink er en av tilbyderne som har satset sterkt på produktivitetsverktøy for førstelinjearbeidere.

Hvilke funksjoner har en intranett app?

En