top of page

Workplace from Meta   - Sosialt nettverk

Sosialt intranett

Workplace fra Meta er et ledende sosialt nettverk som bringer med seg gode digitale brukeropplevelser fra våre liv som forbrukere til arbeidsplassen.

 

Workplace har utviklet seg fra primært å være et sosialt nettverk til å bli et mer komplett sosialt intranett. Plattformen støtter i dag både enveis og toveis dialog, dynamisk og statisk innhold og statisk innhold og integrasjon med tredjepartsløsninger. 

Åpner og bygger kulturer

 

Den største styrken til Workplace er at plattformen kan bidra til å bygge mer åpne kulturer på en arbeidsplass. Dette kan bl.a. skje ved at ansatte i hele organisasjonen kan delta i grupper der de har interesse for temaet. I gruppene kan de diskutere og dele informasjon og ideer på tvers i en virksomhet. Men ledere kan også bidra ved å invitere til toveis dialog. 

Workplace 1_TNC.png

Velg strategi 

Det finnes flere måter å bruke Workplace på. En strategi er å utnytte Workplace til sosial interaksjon, men samtidig spille godt sammen med andre verktøy som ansatte trenger. En annen strategi er gjøre Workplace til det nye intranettet, en strategi som kan passe godt i en virksomhet med mange førstelinjearbeidere. En tredje strategi er å begrense bruken av Workplace til å være et sosialt nettverk, mer eller mindre adskilt fra andre applikasjoner. 

Live Video 

Det store gjennombruddet til Workplace på ledelsesnivå skyldes nok at plattformen var tidlig ute med å tilby Live Events og Live Video. For ledere som synes at det er vanskelig å komme ut med budskap i en stadig mer oppstykket hverdag, var Live Video kjærkomment. Både toppledere og mellomledere har derfor under COVID-19 kunnet bruke Live Video til digitale almannamøter og til kunngjøring av viktig bedriftsinformasjon. 

Bedre på internkommunikasjon

Utenom Live Video har mange ledere og kommunikatører vært frustrert over at det har vært vanskelig å gjennomføre en målrettet strategi for internkommunikasjon i Workplace, fordi algoritmene har premiert poster som skaper engasjement, men som kanskje ikke er strategisk viktige. De siste årene har Workplace gitt kommunikatører langt bedre verktøy for styrt kommunikasjon, i form av "offisielle" grupper, promotering av innhold etc. Workplace er dermed blitt en plattform både for enveis og toveis kommunikasjon.  

Krisekommunikasjon

I en COVID-19 verden har det vært et ekstra sterkt behov for verifiserbar informasjon knyttet til krisehåndtering og krisekommunikasjon. Her har Workplace lenge hatt innebyggede funksjoner for krisevarsling bl.a. via chat. Men dette er ytterligere bygget ut gjennom COVID-19-krisen, både via lansering av nye funksjoner og deling av beste praksis-guider.   

Statisk informasjon

En annen innvending mot Workplace har vært at det kan være vanskelig å finne og gjenfinne viktig informasjon. I et mylder av grupper, diskusjonstråder, algoritmer, likes og mentions kan det være lett for den ansatte å miste oversikten. 

Lanseringen av Knowledge Library er et svar på denne utfordringen og bringer samtidig Workplace inn i en mer direkte konkurranse med intranettløsninger.   

Støtte for integrasjoner

Facebook har også innsett at de fleste virksomheter har mange ulike digitale behov, og at det derfor er klokt å spille godt sammen med andre verktøy på arbeidsplassen. Workplace har nå støtte for integrasjon med mange hundre tredjepartsapplikasjoner, eksempelvis innenfor videomøter, fildeling, support etc.   

Slik kan vi hjelpe deg med Workplace from Meta

Workplace er i dag den mest engasjerende plattformen for sosial kommunikasjon. Men hvorvidt du bør velge Workplace er ikke avhengig av egenskapene til Workplace alene, men også av din overordnede digitale strategi på arbeidsplassen. Hvis du vil ta i bruk Workplace bør du derfor ha et bevisst forhold til hvordan Workplace skal brukes.  

 

Vi kan hjelpe deg med å ta i bruk Workplace bl.a. på følgende områder:  

  • Strategi for digital arbeidsplass 

  • Lansering og adapsjon 

  • Analyse av aktivitet og bruk 

  • Deling av beste praksis 

  • Utarbeidelse av brukerscenarier 

  • Optimalisering og økt nytteverdi 

  • Anbefalinger ndg «What To Use When» 

bottom of page