top of page

Moderne Intranett

«Intranettet er død» er en spådom vi har sett i mange år. Og basert på det vi har sett av eldre, stive og mobiluvennlige on premise-løsninger, har det i mange tilfeller vært helt riktig. Men teknologier som Cloud, responsivt og mobilvennlig design, API-er og integrasjoner, moderne søk og intelligens, sosiale aktivitetetsstrømmer, chat og AI, har gitt intranettene en ny vår. Nå gjerne som «navet» i den digitale arbeidsplassen. Men også som et område hvor virksomhetens ledelse for alvor kan synliggjøre for sine medarbeidere at man tar ansattes digitale brukeropplevelse på alvor.

Intranettportaler 

På verdensbasis finnes det omlag 2,7milliarder «first line workers», dvs. arbeidstakere som er de første til å møte kunden, tjenesten eller produktet; i fabrikk eller på et lager, i butikk, ute hos kunden eller ute i felten. Disse arbeidstakerne har hittil ikke hatt god tilgang til verktøy som intranett. Men nå finnes det en flora av kommunikasjonsapper, som gir disse tilgang bl.a. på nyheter, chat og enkel samhandling. For bedrifter som opplever det som kritisk å få etablert en kommunikasjonskanal til sine «first line workers» kan en mobil app være et godt valg.

Mobile intranett

Utviklingen av teknologi på arbeidsplassen har mer og mer blitt preget av “consumerization”, hvor vi tar med oss de digitale opplevelsene vi har som privatpersoner, og forventer å få et like brukervennlig tilbud på jobben. Ett av områdene hvor dette har slått særlig sterkt ut, er innenfor sosial atferd og teknologi. Det er nå vel 10 år siden konsumentorienterte plattformer som Facebook, Twitter og Linkedin ble etterfulgt av bedriftsplattformer som Yammer og Jive Software. I 2016 lanserte Facebook sitt alternativ; Workplace for Facebook, som har fått et solid fotfeste i markedet, særlig i Norge.

Sosiale nettverk

Når ansatte blir spurt om hvilken funksjonalitet de ønsker sterkest forbedring på innenfor en digital arbeidsplass, så er svaret nesten alltid søk. En optimal søkeopplevelse er avhengig både av gjennomtenkt oppsett av kilder, en sterk søkemotor og gode filtreringsmuligheter. Søkeresultatet bør også kunne personaliseres i forhold til brukerens interesser og konsum av innhold, slik at søkeresultatet oppleves som relevant. I tillegg til et søkesenter er det i dag også mulig å få svar og gjenfinne innhold via en Q&A-basert chatbot. 

Intelligent søk 

Vi mennesker kommuniserer, tar imot informasjon og lærer på ulike måter til ulike tider. Derfor er det viktig også å kunne ta i bruk verktøy på jobben som ikke bare informerer, men som engasjerer. Dette kan eksempelvis være rike medier som bilder og video, interaktive løsninger eller aktiviteter som innbyr til aktiv deltakelse. Skybaserte og mobile plattformer har gjort det ennå enklere å ta i bruk engasjementsbaserte verktøy på jobben, som events, video, podcaster og surveys. Både leverandører av intranettløsninger, sosiale nettverk og kommunikasjonsapper tar nå slike engasjementsverktøy i bruk.

Engasjementsverktøy

Konverserende brukergrensesnitt som Chat og meldingstjenester brukes i økende grad til å dele informasjon og kunnskap på jobben. En av de store fortrinnene er at innholdet blir raskt tilgjengelig hos mottaker og også kan besvares. Samtidig blir interaktive chatbots tilgjengelige i stadig flere plattformer som mottakeren allerede bruker til daglig. Hvilke kommunikasjonsplattformer som den ansatte bruker blir dermed ikke avgjørende for om informasjonen når frem eller ikke. I tillegg kan chatbots også brukes til å dele data og innhold fra andre kilder, uten at den ansatte må oppsøke et komplisert kjernesystem.

Digitale assistenter

Mens vi tidligere snakket om “intranettet” som den digitale samlingsplassen på jobben, så snakker vi i økende grad om digital arbeidsplass. Dette har sammenheng med at vi i dag har tilgang til langt flere applikasjoner på jobben enn det som tradisjonelt ble definert som en del av intranettet. Jo flere verktøy du har på jobben, jo vanskeligere kan det gjerne være for ansatte å få tak i informasjonen og for ledere å nå frem med viktige budskap til rett målgruppe. Det er derfor kritisk at du velger brukervennlige og tilgjengelige plattformer for kommunikasjon, enten det handler om moderne intranett, sosiale nettverk, kommunikasjonsapper eller meldingsverktøy.

bottom of page