Digitale førstelinjearbeidere

På tide å gi førstelinjearbeiderne moderne verktøy

På global basis finnes det 2,7 milliarder arbeidstakere som ikke jobber ved en PC. Disse omtales også som «Firstline Workers» eller førstelinjearbeidere, fordi de er den som først møter kundene, brukerne eller produktene. Under COVID-19 har de vært omtalt som hverdagshelter, fordi de har holdt hjulene i gang mens kontormedarbeiderne har jobbet fra hjemmekontor. Vi mener det er på tide å gjøre førstelinjearbeiderne til fullverdige digitale medarbeidere og gi de moderne digitale verktøy. 

Gevinster for bedrift og ansatte

Eksempler på førstelinjearbeidere er kassemedarbeidere, helsemedarbeidere, personer i serviceyrker, industriarbeidere, transport- og logistikkansatte, folk som jobber på anlegg osv. De mulige gevinstene ved å gjøre førstelinjearbeiderne til fullverdige digitale kolleger er store, både for virksomheten og for de ansatte: 

Firstline workers.png

Hjelp til å finne og ta i bruk riktig verktøy 

Vår erfaring er at verktøy som kan fungere godt for kontormedarbeidere, ofte oppleves både som tungvinte og som lite brukervennlig av en førstelinjearbeider. Førstelinjearbeidere bør derfor tilbys digitale verktøy som er tilpasset deres hverdag. Dette er noen av de viktigste bruksområdene tilpasset førstelinjearbeidernes behov: 

  • Internkommunikasjon 

  • Engasjement 

  • Tilbakemeldinger 

  • Idedugnader 

  • Opplæring og trening 

  • Bemanning og timer 

  • IT-support 

  • HR-tjenester 

Vi kan hjelpe deg med å finne og ta i bruk riktig verktøy. 

For å komme i gang eller for mer informasjon, ta kontakt med oss.