top of page

Prosjektledelse 

Forprosjekter 

 

I en innsikts- og strategifase har vi erfaring med å prosjektlede både konsept- og mulighetsstudier, modenhetsanalyser og strategier. Vår erfaring er at de fleste organisasjoner sitter med med verdifull innsikt og erfaringer som ofte er glemt eller gjemt bort. Gjennom våre metoder henter vi kvalitativ og kvantitativ innsikt både fra interne og eksterne kilder og bidrar til intern kompetanseheving og forankring. En omforent situasjonsforståelse er helt avgjørende for å få et digitalt prosjekt til å lykkes. 

 

Her er noen eksempler på temaene vi kartlegger i en digital innsiktsprosess: 

 • Strategisk analyse: Vision, Verdier, Posisjon, Merkevare, Business Areas 

 • Intern analyse: Organisasjon, Kultur, Engasjement, Kunnskap 

 • Ekstern analyse: Megatrender, Konkurrenter, Kunder, Supply Chain 

 • Løsningsanalyse: System of Engagement, System of 
  Intelligence, System of Records 

Business case

 

Altfor ofte går man i gang med et digitalt prosjekt uten å vite helt hva man ønsker å oppnå. Er det et ønske om å erstatte en eldre og komplisert teknologi med en ny og mer brukervennlig løsning? Ønsker organisasjonen å oppnå besparinger, eller er det det motsatte; å bidra til å generere ny vekst? Sammen med kunden kan vi bidra til at man tidlig og metodisk kommer frem til et business case for et digitalt prosjekt. 

 

Her er noen eksempler på digitale business case: 

 • Redusert risiko IT-gjeld, gammelt intranett, post COVID 

 • Bærekraft Levende visjon og verdier, robust kultur 

 • Økt produktivitet Samhandling, drift, arbeidsflyt 

 • Verdiskaping Kunnskapsforvaltning, innovasjon, nye tjenester 

 • Medarbeideropplevelse Hybrid arbeidsplass, Førstelinjearbeidere 

Prosjektorganisering

 

Når tiden er inne til å gjennomføre et prosjekt, kan vi inngå i en rolle som kunden ønsker oss i, enten det er som prosjektleder, assisterende prosjektleder eller som produkt- og fagansvarlig. Vi har erfaring med å jobbe både med utvikling, integrasjoner og implementering og i tett samspill med prosjektgrupper, styringsgrupper, referanse- og pilotgrupper. Og vi kan evaluere og styre risiko, med fokus på kvalitet, tid, økonomi og kompetanse. 

 

Implementering

 

Basert på valg av løsning kan vi bistå med å planlegge og prosjektlede implementeringen, i tett samspill med interne domeneeiere og valgt leverandør. Som en integrert del av kundens prosjektorganisasjon. Vår erfaring er at det i de fleste nye digitale prosjekter dukker opp noen kjernespørsmål som bør adresseres: 

 • Enterprise arkitektur: Hvordan passer en ny plattform inn virksomhetens IT-arkitektur?? 

 • Medarbeideropplevelse: Hvordan passer en ny plattform inn i ansattes rutiner og atferd? 

 • Identitet & team: Hvordan kan vi strukturere og provisjonere brukere og team? 

 • Innhold: Hvordan kan vi strukturere, skape og migrere innhold? 

Endringsledelse 

 

Av og til har kunden allerede teknisk prosjektledelse på plass, men er opptatt av at de digitale løsningene skal bli ønsket velkommen og tatt i bruk. Da engasjeres vi gjerne som endringsledere med ansvar for adapsjon og brukeropplevelse. Allerede før en lansering gjelder det å ta i bruk teknikker som sikrer at løsningene blir testet ut, tilpasset og lansert på en måte som sikrer maksimal oppslutning og opplevd nytteverdi i en tidlig fase. Ellers er en vellykket lansering avhengig av god kommunikasjon, opplæring og support. 

Vi har erfaring med å jobbe både med større og mindre organisasjoner og med større og mindre prosjekter. Det som er felles i alle disse tilfellene, er at vi går aktivt inn og engasjerer oss som om vi skulle vært ansatt, med fokus på prosjektets felles mål og suksesskriterier. 

 

Vi kan fleksibelt tilpasse oss ulike samarbeids- og prosjektmodeller, enten det handler om sømløs jobbing i mindre team eller mer strukturerte og langvarige prosjekter. Vi har også mange års erfaring med å jobbe sammen med domeneeksperter innenfor områder som IT, HR, opplæring, kommunikasjon og marked og med ledere som er satt til å lede selskaper, forretningsområder og team.  

bottom of page