top of page

Microsoft Teams - Samhandling i team

Effektiv digital samhandling 

Teams er en plattform for samhandling i team med videomøter, kalender, chat, fildeling og integrasjon med andre apper. 

 

Jo mer mobile vi er, og jo mer vi jobber fra ulike lokasjoner, jo viktigere blir det å kunne samhandle effektivt digitalt. Microsoft Teams er en chatbasert plattform for samhandling i mindre grupper.

En Hub for teams

 

Teams regnes av mange til å være den nye «huben» og mange ansatte innleder i dag arbeidsdagen sin i Teams. Med sine innebygde meldingsfunksjoner er Teams i mange bedrifter på vei til å erstatte mail. Populariteten har økt enormt den siste tiden etter hvert som ansatte har blitt tvunget til å jobbe fra hjemmekontor.  

Teams 1_TNC.jpg

Interaktive videomøter 

En av funksjonene som brukes mest er videomøter. Utfordret av konkurrenter har Teams løpende utvidet antall personer som kan delta i et videomøte. I disse dager lanseres også Breakout Rooms som gjør det mulig å dele et møte i flere submøter. Teams vil i løpet av et par år helt erstatte Skype for Business som plattform for videomøter. 

Teams og kanaler

 

Strukturen i Teams er bygget rundt definerte teams og kanaler, som eksempelvis kan organiseres basert på avdelinger, prosjekter eller tema. Start forsiktig med få teams og kanaler, og evaluer behovene for nye teams og kanaler underveis, er vårt råd. Det er nå også mulig å invitere eksterne gjester i et team og å lage private kanaler innenfor et team. 

Teams 3_TNC.png

Diskusjonstråd og chat 

Dialogen i team og kanaler skjer gjennom en samtaletråd. Her kan både diskusjoner og arbeidsoppgaver utføres.  Brukerne kan også dele lenker til artikler, video og dokumenter. Uavhengig av team og kanaler kan brukerne også chatte mer ad hoc med kolleger. Teams har nylig gjort det lettere for brukerne å skille mellom en ny diskusjonstråd og et svar på en pågående diskusjon. 

Tilknyttet SharePoint Teamsite

 

Teams har også en tett integrasjon med SharePoint, og alle teams som blir opprettet får automatisk en tilknyttet SharePoint Teamsite for lagring av dokumenter. Både biblioteker, filer og annet innhold kan gjøres lettere tilgjengelig for teammedlemmene via faner.

Teams 5_TNC.jpg

Sterke integrasjoner

Teams spiller tett sammen med Office-verktøyene forøvrig og er allerede betalt for i mange bedrifter gjennom Microsoft 365-lisensen. Dette kan gjøre Teams til et enkelt valg for samhandling internt i bedrifter. Teams tilbyr også muligheten for å integrere en rekke tredjepartsverktøy, som for eksempel Salesforce, ServiceNow, Miro, Trello etc. Antallet tredjepartsverktøy, øker for tiden sterkt.

Plan for adapsjon

 

Utfordringene ved Teams er som regel først og fremst knyttet til adapsjon og produktivitet. I mange bedrifter brukes Teams primært til videomøter, mens de andre funksjonene er mindre brukt. Hvis du har besluttet deg for å ta i bruk Teams, anbefaler vi deg derfor å lage en plan for adapsjon, optimalisering og fornuftige integrasjoner.

Teams 2_ TNC.jpg

Slik kan vi hjelpe deg med Microsoft Teams 

 

Microsoft Teams følger med som en del av Microsoft 365-lisensen. The New Company er partner med Microsoft. 

 

Hvis virksomheten din ikke er i gang med Microsoft Teams, kan vi hjelpe deg med å planlegge og lansere Teams i din organisasjon, gjennom forankring hos ledelsen, kommunikasjon, opplæring og support. Vi kan bistå med migrering og overgang fra andre plattformer som Skype for Business og overgangen fra Outlook. 

 

Vi kan hjelpe deg med å ta i bruk Microsoft Teams mer effektivt bl.a. på følgende områder:  

  • Analyse av aktivitet og bruk 

  • Deling av beste praksis 

  • Utarbeidelse av brukerscenarier 

  • Kampanjer for økt adapsjon 

  • Organisering og bruk av teams og kanaler 

  • Integrasjoner med andre verktøy 

  • Anbefalinger ndg «What To Use When» 

bottom of page