top of page

SWOOP Analytics  - Sosial nettverksanalyse

Gir analytisk innsikt

SWOOP Analytics er et verktøy for analyse av sosiale nettverk og samhandlingsløsninger som Microsoft Teams, Yammer og Workplace from Facebook.

 

Mange virksomheter har de siste årene tatt i bruk sosiale nettverk og samhandlingsløsninger på jobben. Men bidrar verktøyene i forhold til formålet? SWOOP Analytics gir svaret.

Engasjement og nytteverdi 

 

De fleste nettverk og samhandlingsløsninger har enkel statistikk og oppgir tall for aktivitet. Men det disse tallene forteller, er som regel kun hvor mange ansatte som oppsøker plattformen over en viss periode. Det er liten innsikt å hente i forhold til engasjement og nytteverdi. 

SWOOP 5_TNC.png
Swoop-Analytics.png

Analyserer data i ditt nettverk

SWOOP Analytics er et analyseverktøy som henter data direkte fra selskapets samarbeidsplattform, helt anonymt. Etter installasjon og konfigurasjon analyserer SWOOP data kontinuerlig, i sanntid. SWOOP kan analysere innhold og relasjoner i det sosiale nettverket og gir virksomheter dyp innsikt i samhandling og annen digital atferd. Innsikten som virksomheten får tilgang til, er nyttig for å forstå hvilken atferd på arbeidsplassen som fører til bedre forretningsresultater, men også for å ta informerte beslutninger om effektiv samhandling. 

Dashboard med brukerinnsikt 

Via et dashbord får definerte administrasjonsroller en unik innsikt i organisasjonens aktiviteter og relasjoner, men også alle ansatte kan få tilgang til et personalisert skrivebord med personaliserte målinger på hvordan man samhandler med andre.  

30 indikatorer

SWOOP har definert 30 unike indikatorer. Eksempler på innsikt du kan få, er engasjementnivået i nettverket ditt. Hvor ofte ansatte responderer på et innlegg, graden av to-veis kommunikasjon og hvor mange som deltar i en diskusjon er eksempler på informasjon man kan hente og analysere.  

SWOOP 4_TNC .jpg
SWOOP 1_TNC.png

5 personlighetstyper

På grunnlag av dataene har SWOOP definert 5 ulike personlighetstyper, fra de som engasjerer seg lite til de som dominerer for mye og til de som er flinke til å dyrke frem en god samhandlingskultur.  

 

SWOOP har også definert 5 ulike gruppetyper, fra helt passive grupper til de som domineres av noen få og til velfungerende grupper hvor mange bidrar aktivt. 

Digital modenhet 

SWOOP kan også finne ut hvor digitale moden virksomheten er i forhold til nettverksbygging og samhandling på jobben. SWOOP støtter i dag både Microsoft Teams, Yammer og Workplace from Facebook, og gir også jevnlig ut benchmarkrapporter med verdifull innsikt og tips.  

Webinar "Bedre sammen - smart samhandling"

I løpet av 2020 har mange virksomheter lansert eller økt bruken av plattformer for sosial samhandling på jobben, som Microsoft Teams, Yammer eller Workplace from Facebook. Men fungerer det  – og fungerer det bra?

 

Dette er spørsmål som mange innenfor ledelse, IT, kommunikasjon og HR stiller seg og som gruppeadministratorer og community managers gjerne skulle kunne gi gode svar på.

 

SWOOP Analytics, som er en plattform for sosial nettverksanalyse, er et av få verktøy som kan hjelpe deg med å gi svarene. I webinaret «Bedre sammen» 3. februar delte vi mer informasjon – både om hvordan – og om hva som kjennetegner bedre samhandling.  

Slik kan vi hjelpe deg med SWOOP Analytics

 

SWOOP Analytics er et australsk selskap som historisk har hatt største utbredelse i Asia og USA. Men selskapet har økende synlighet i Europa, bl.a. via et Europakontor i London samt deltakelse på konferanser og webinarer. Selskapets ledende analytikere brukes også hyppig til å kommentere trender innenfor samhandling og sosial kommunikasjon. 

 

Bruk av SWOOP følger en lisensmodell, avhengig av antall ansatte og av hvilket nettverk som skal analyseres. Det er også mulig å få testet ut SWOOP i en pilotperiode, uten å inngå en lisensavtale. 

 

The New Company er partner med SWOOP Analytics i Skandinavia. Sammen hjelper vi deg i gang. 

 

Om ønskelig kan vi sammen med virksomheten finne aktuelle områder for analyse, etablere hypoteser, observere funn og foreslå forslag til tiltak. Vi kan også brukes som støtte for ledelsen, kommunikasjon, IT, HR eller community managers, og bidra til økt effekt via endringsaktiviteter som forankring, kommunikasjon, support og måling. 

bottom of page