top of page

Arbeidsmarkedet er stramt, endringshastigheten i næringslivet er stor og det er ikke bare aktive jobbsøkere som er åpne for å bytte jobb. Dette er alle forhold som bidrar til økt konkurranse om talentene. Samtidig gjør teknologier som kunstig intelligens og chatbots det mulig å effektivisere rekrutteringsprosessene. Men i kampen om talentene så er det i økende grad kandidatene som velger, både i forhold til hvor attraktiv de oppfatter en bedrift som merkevare og i forhold til deres brukeropplevelse i en søkeprosess. Samtidig forstår stadig flere at signaturen på arbeidskontrakten også er startskuddet for en målrettet og optimal onboarding av den nyansatte.

Rekruttering og onboarding

Er det ett område som det kan være vanskelig å navigere i, både for ledere og ansatte, så er det kjernesystemer innenfor HR. Her spenner valgene mellom HR-funksjonalitet som er bygget inn i store og komplekse ERP-systemer, via rendyrkede plattformer for å støtte viktige HR-prosesser til systemer for å håndtere opplysninger om ansatte, lønn, vakter etc. Uavhengig av hvordan teknologiplattformen har valgt å profilere seg, så er det én trend som peker seg ut: Employee Experience, hvor den ansatte ikke lenger kun defineres som en ressurs i et eller annet system, men som en person som skal kunne finne, anvende og oppdatere viktig informasjon om seg og sin arbeidsplass.

Kjernesystemer i HR

Det er alltid nyttig å vite om du gjør en god jobb, og det er alltid nyttig for en leder å vite om avdelinger, team og medarbeidere skaper resultater og utvikler seg. Verktøyet som bedrifter ofte tar i bruk for å oppnå slik målstyring, er såkalte Performance Management-plattformer. Det vi har sett i de siste årene er at stadig flere har mistet troen på medarbeidersamtaler og medarbeiderundersøkelser som gjøres med sjeldne mellomrom. Dermed har vi sett fremveksten av systemer for kontinuerlig tilbakemelding.Nå har slik teknologi blitt ennå mer brukervennlig og har også blitt verktøy for virkelig toveis kommunikasjon mellom ansatte og ledere.

Prestasjon og engasjement

Mens Performance Management tradisjonelt har fokusert på selskapets behov for målstyring av ansatte, tar Talent Management utgangspunkt i individet, den ansattes potensiale for vekst og utvikling. I en verden som krever økt kompetanse og omstillingsevne, kombinert med et strammere arbeidsmarked og arbeidstakere som ønsker en mer fleksibel arbeidsplass, må arbeidsgivere tilpasse seg. Både bedrift og arbeidstakere vil trenge økte digitale ferdigheter, forstå hvordan kunstig intelligens kan tas i bruk og samtidig fremme egenskaper som kreativitet og teamarbeid. Også lederrollen er i endring, hvor teamledere må evne å coache og gi løpende tilbakemeldinger til sine teammedlemmer.

Faglig og personlig vekst

HR og personal

Endringshastigheten innenfor Digital HR, også kalt HR Tech, er eksplosiv for tiden, både innenfor kjernesystemer i HR, rekrutteringsløsninger, Performance Management og Talent Management. Dels fordi leverandørene nå virkelig ser mulighetene som ligger i å levere skybaserte og mobile løsninger til sine brukere. Dels fordi skyen øker mulighetene for integrasjon med andre systemer på jobben. Dels fordi ny teknologi som kunstig intelligens og konverserende brukergrensesnitt som Chatbots gjør sitt inntog. Og ikke minst fordi ansatte i økende grad forventer en optimal brukeropplevelse, og fordi moderne ledere forstår at nøkkelen til gode kundeopplevelser går gjennom fornøyde medarbeidere.

bottom of page