top of page

Personaliserte karrieresider

Karrieresider er i seg selv ingen nyhet. Men her er et råd fra vår side: Unngå å la karrieresidene dine bli gjemt bort på en corporate nettside som mer er rettet mot investorer og media enn mot potensielle ansatte.Invester i tydelige og synlige karrieresider som gir både aktive jobbsøkere og passive talenter personalisert innhold og jobbtips. Lag så gode karrieresider at kandidatene ønsker å chatte, delta på karriereevents eller abonnere på oppdateringer. En av de som gjør dette best, er startupen Beamery.

Digital rekrutteringsassistent

Rekruttering er ett av områdene hvor bruk av kunstig intelligens har gjort sterkest inntog. Ved hjelp av en digital rekrutteringsassistent som eksempelvis Mya, kan kandidaten få veiledning underveis i søkeprosessen og bedriften få forbedret sine rekrutteringsprosesser. Dialogen mellom bedrift og kandidat er åpen, naturlig og personlig via et konverserende brukergrensesnitt. Mya har også gode integrasjoner med eksterne jobbdatabaser, meldingstjenester og interne HR-systemer.

Intelligent mapping

Kunstig intelligens kan også brukes på andre måter i forbindelse med rekruttering. Selskapet Eightfold mener at mange karrieresider og stillingsbeskrivelser er ubrukelige i forhold til å finne rett kandidat til rett jobb. Ja, de kan i mange tilfeller skremme relevante kandidater fra å ta kontakt. Eightfold har derfor ved hjelp av kunstig intelligens bygget en jobb matching motor som inneholder milliarder av datapunkter. Denne bruker Eightfold til å gi både rekrutterere, ledere og kandidater anbefalinger, også om jobber som kandidaten ikke har søkt aktivt på.

Talent CRM

I tillegg til aktive jobbsøker finnes det en stor gruppe kandidater som er åpen for å skifte jobb, dersom det dukker opp spennende karrieremuligheter. Og i søkerbunken din har du gjerne mange dyktige kandidater, men som ikke hadde jobbprofilen du var ute etter –denne gangen. Begge grupper er gjerne åpne for å holde seg oppdatert om utviklingen i ditt selskap, eller å motta informasjon om fremtidige stillinger. Ved hjelp av et Talent CRM-verktøy kan du både bygge en pipeline av kandidater, dele nyheter og ha en løpende samtale.

Vær til stede der kandidatene er

I Norge er det selvsagt naturlig å vurdere annonsering i jobbdatabaser som finn.no, men ikke glem å sjekke ut om kandidatene du søker like gjerne er å finne på portaler for nyutdannede kandidater, som Graduateland, eller i spesialiserte nettverk som Startupmatcher. Linkedin Talent Solutions er selvsagt en aktuell plattform hvis du er på jakt etter ledere, spesialister eller informasjonsmedarbeidere. Spre gjerne det gode budskap i sosiale medier, men hvis du vil ha ekstra drahjelp av en større gruppe kolleger, bør du vurdere å bruke en «Employee advocacy» platform som f.eks. Lever.

Gode brukeropplevelser for alle

Det er ikke bare eksterne kandidater som fortjener gode brukeropplevelser i forbindelse med rekruttering. Dine ansatte kan være gode ambassadører for virksomheten i sine nettverk, men du bør også legge til rette for god intern mobilitet og fornye karrierevalg. Selskapet Phenom People har satt de forskjellige brukerreisene i system, ved å lage egne brukergrensesnitt og tilpasset innhold for fire brukergrupper: eksterne kandidater, ansatte, rekrutterere og ledere som er involvert i rekrutteringsprosessen.

Onboarding av nyansatte

Onboarding av en nyansatt bør starte allerede mange uker før den nye medarbeideren begynner. Rett etter at ansettelseskontrakten er signert bør den nyansatte inviteres inn i en forberedende reise, også kalt preboarding. Dette kan i dag gjøres via smarte onboardingverktøy som f.eks. Talmundo, som også sørger for at introduksjonen til jobb skjer digitalt, mobilt, målrettet og systematisk. Gevinsten er både mer effektiv onboarding og mer motiverte nyansatte.

Arbeidsmarkedet er stramt, endringshastigheten i næringslivet er stor og det er ikke bare aktive jobbsøkere som er åpne for å bytte jobb. Dette er alle forhold som bidrar til økt konkurranse om talentene. Samtidig gjør teknologier som kunstig intelligens og chatbots det mulig å effektivisere rekrutteringsprosessene. Men i kampen om talentene så er det i økende grad kandidatene som velger, både i forhold til hvor attraktiv de oppfatter en bedrift som merkevare og i forhold til deres brukeropplevelse i en søkeprosess. Samtidig forstår stadig flere at signaturen på arbeidskontrakten også er startskuddet for en målrettet og optimal onboarding av den nyansatte.

Rekruttering og onboarding

bottom of page