top of page

Moderne intranett 

Jo flere verktøy du har på jobben, jo vanskeligere kan det gjerne være for ansatte å få tak i informasjonen og for ledere å nå frem med viktige budskap til rett målgruppe. Det er derfor kritisk at du velger riktige kanaler for internkommunikasjon og kulturbygging, enten det handler om moderne intranett, sosiale nettverk, kommunikasjonsapper eller digitale assistenter.

Samhandling i team

Etter hvert som innhold og data er blitt mer tilgjengelig via skytjenester, nettleser og mobile plattformer, er det blitt langt lettere å jobbe sammen i team på jobben. Produktivitetsverktøy som epost, kalender og office er blitt supplert med chatbaserte diskusjoner og strukturert samhandling rundt dokumenter, oppgaver og prosjekter.

HR og personal

I tradisjonelle HR-systemer defineres ansatte gjerne som en ressurs, på samme måte som kapital eller utstyr. Dette er nå i ferd med å endres fullstendig, hvor moderne HR-teknologi setter ansatte og deres brukeropplevelser i sentrum. Dette påvirker nå alle HR-områder, fra rekruttering og onboarding via HR kjernesystemer til performance og talentutvikling.

Læring og innovasjon

Vi står nå trolig foran tidenes mest omfattende læringsbehov i næringslivet. I en verden hvor teknologier endrer seg hurtig, og jobber blir borte, omdefinert eller skapt, er det helt avgjørende at din virksomhet gir ansatte tilgang til moderne kompetanseprogrammer og brukervennlige læringsverktøy. Hvis ikke du gjør det, gjør konkurrentene det.

Løsninger for moderne virksomheter

Digital endring starter i møtet med ansatte og kunder. Skal du kunne utvikle nye tjenester og levere gode brukeropplevelser, må du gi ansatte og kunder de moderne verktøyene de fortjener. Vi hjelper deg med å finne, velge og ta i bruk nye verktøy på digitale arbeidsplasser og markedsplasser og få de til å snakke sammen. Lær mer om moderne og mobile intranett, samhandlingsplattformer, HR-teknologi og plattformer for læring og innovasjon.

bottom of page