Anbefalte rapporter

Bedrifter, leverandører, analytikere og andre utgir løpende rapporter med innsikt relatert til den digitale arbeidsplassen. Noe har en pris, men svært mye er gratis. Vi deler på denne siden rapporter som vi mener det er verdt å få med seg, innenfor temaer som bl.a. ansattopplevelse, intranett, sosiale nettverk, samhandling, rekruttering, HR-trender, læring etc. Følg med på disse sidene fremover, da vi løpende vil oppdatere listen over våre anbefalinger. 

01

Remote Work

The State of Remote Work

av Buffer

Buffer har kommet med en 2020-oppdatering av sin «State of Remote Work»-rapport. Over 3.500 fjernarbeidere er intervjuet. Dette er tredje året Buffer gir ut sin rapport. Tilsammen begynner dermed Buffer å få data som gir en indikasjon på hvor «Remote Work» er på vei.

02

Digital Workplace 

The State of the Digital Workplace 

av Reworked 

I denne rapporten har «Reworked», en søsterpublikasjon av CMSWire, analysert trender innenfor den digitale arbeidsplassen. Analysen er basert på 450 intervjuer, og inneholder bl.a. innsikt om hvordan Digital Workplace kan måles.  

03

Community Management 

The State of Community Management 

av The Community Roundtable

The Community Roundtable, en kompetanseorganisjon for community 
managers, har nettopp kommet ut 2020-utgaven av sin årlige rapport. Ett av funnene er at eksterne communities bidrar til bedre kundeopplevelser. Et annet funn er at interne communities på arbeidsplassen har et uutløst potensiale. 

04

Social Network Analytics 

Microsoft Teams Benchmarking 

av SWOOP Analytics

Analyseselskapet SWOOP har denne gangen analysert samhandling i Microsoft Teams. Analysen er basert på aktiviteten til 5.300 team i 15 virksomheter. Mer enn 47.000 mennesker har utført over 1 million handlinger i Microsoft Teams. Rapporten kan gi deg en indikasjon på hvordan dine teams fungerer sammenlignet med andre.

05

SharePoint Intranett 

SharePoint Intranets-In-A-Box 

av Clearbox

Hvert kvartal oppdaterer det engelske konsulentselskapet Clearbox sin kjøpsguide for Sharepoint Intranett til leie. I den siste utgaven analyseres hele 55 intranettløsninger. Kjøper du rapporten nå, får du fremover ytterligere tre kvartalsvise oppdateringer. 

06

COVID-19 

COVID-19 and Employee Feelings 

av Gallup 

Gallup har flere ganger under COVID-19 kartlagt hva arbeidstakere tenker og føler under COVID-19 og i hvilken grad de anser seg rustet til å håndtere pandemien. Både bedre ledelse og bedre kommunikasjon etterlyses av mange. 

07

Work Remote 

The remote workforce

  

av Monster

Remote Work er på dagsorden hos nær sagt alle selskaper for tiden. Monster, en markedsplass for rekruttering, har derfor gjort et dypdykk i mulighetene og utfordringene som ligger i fjernarbeid. Deres white paper inneholder både eksempler, tips og råd.  

08

Work Culture 

Does Your Company Walk The Talk?

av MIT Sloan Management Review

I en lengre artikkel stiller MIT-forfatterne spørsmålet:
 « When it Comes to Culture, Does Your Company Walk the Talk?”
og gir interessante svar basert på en undersøkelse blant 700 større selskaper.  

09

Work Habits 

The Anatomy of Work Index 

av Asana

Hvordan bruker vi egentlig tiden vår på jobben? Og fungerer samhandlingen oss i mellom? I denne rapporten har Asana gjengitt viktige funn etter å ha spurt 10.000 arbeidstakere verden over.  

10

Gig Economy 

The Gig Economy 

av Constellation Research

Både før og etter COVID-19 har analytikere sett en sterk vekst i den såkalte «Gig Economy», hvor medarbeidere ikke ansettes fast, men jobber mer fleksibelt. I denne analysen har Dion Hinchcliffe i Constellation Research sett på mulighetene både for IT-ledere og kunnskapsmedarbeidere. 

11

Internet trends

Internet Trends 2019

av Mary Meeker

Årlig kommer analytikeren Mary Meeker ut med sin tettpakkede rapport med trender og statistikker om utviklingen på internett. Her finner du viktig innsikt, men også grafer du kan inkludere i ditt neste foredrag. 

12

Employee Experience 

The Employee Experience Platform Has Arrived

av Josh Bersin

Johs Bersin er en særdeles anerkjent HR Tech-analytiker og foredragsholder. I denne rapporten trekker Bersin frem hvordan «Employee Experience»-plattformer nå gjør sitt inntog innenfor HR-teknologi. 

13

moderne intranett

Sharepoint Intranets-In-A-Box

av Clearbox Consulting

Det britiske konsulentselskapet Clearbox kommer hvert kvartal ut med en ny utgave av sin «Intranets-In-A-Box»-rapport hvor de analyserer over 50 Sharepointbaserte intranett-løsninger. 

14

sosiale nettverk

SWOOP Workplace Benchmarking

av SWOOP Analytics

SWOOP Analytics er blitt den ledende plattformen for analyse av sosiale nettverk som Worplace, Yammer og Microsoft Teams. SWOOP utgir også jevnlig benchmark-rapporter. Denne rapporten omhandler Workplace by Facebook. 

15

sosiale nettverk

SWOOP Yammer Benchmarking

av SWOOP Analytics

SWOOP Analytics er blitt den ledende plattformen for analyse av sosiale nettverk som Worplace, Yammer og Microsoft Teams. SWOOP utgir også jevnlig benchmark-rapporter. Denne rapporten omhandler Yammer. 

16

Conversational Marketing 

The State of Conversational Marketing

av Drift

Både innenfor markedsføring, salg og support er konverende brukergrensesnitt i form av chat og chatbots på fremmarsj. Drift, som har utgitt denne rapporten, er en av de ledende plattformer for konverserende markedsføring og salg.

17

Digital Workplace 

State of Digital Workplace Report

av CMSWire 

I denne rapporten har 450 ledere delt sine tanker rundt utviklingen i den digitale arbeidsplassen. Funnene som rapporten inneholder, inngår også i den store Digital Workplace Excperience-konferansen.

18

Moderne Intranett 

IntraTeam Digital Workplace Benchmark

av IntraTeam

Danske IntraTeam, som står bak en ledende intranettkonferanse i København, lager også en løpende benchmark-undersøkelse. Her kan virksomheter også delta og få benchmarkedet hvor de står i forhold til andre virksomheter.

19

employee experience

the employee experience index

av IBM Analytics

Denne rapporten fra IBM gir en status på hvordan det står til med ansattes brukeropplevelse på arbeidplassen. IBM har også søkt å utvikle en indeks for å kunne fange opp både status og utvikling i Employee Experience. 

20

Digital workplace

the state of work

av Workfront

Denne rapporten er basert på intervjuer med 3.750 arbeidstakere, og søker å fange opp trender bl.a. på kontorarbeidplassen. Workfront er et selskap som leverer en plattform for work og project management. 

21

Rekruttering 

Chatbot Benchmarks Report 

av Phenom

Phenom er en nyskapende rekrutteringsplattform som bl.a. gjør det mulig for søkere og interesserte å interagere via en potensiell arbeidsgiver via en chatbot. I denne rapporten har Phenom analysert over 200 millioner chatbot interaksjoner for å finne mønstre. 

22

HR-trender 

HR 2020 Trends 

av HRZone

I denne rapporten deler thought leaders Perry Timms, Barry Flack og Jon Ingham sine tanker om trender innenfor HR-områder, og hvordan HR-ledere bør prioritere for å få maksimal effekt innenfor virksomheten. 

23

Employee Experience 

Employee Experience Breakthrough 

av WillisTowerWatson 

Konsulentselskapet WillisTowerWatson mener i denne rapporten å ha dokumentert hva som utgjør en produktiv ansattopplevelse. Med denne innsikten blir det også lettere for ledere å vite hvordan de kan bidra til bedre Employee Experiences, og også til økt produktivitet. 

24

Learning Management 

LEARNING SYSTEMS

av The Fosway Group 9-Grid™

Analyseselskapet Fosway Group gir med visse mellomrom ut en rapport hvor de kartlegger Learning Management System-plattformer (LMS) i forhold til en rekke faktorer, bl.a. ytelse og potensial. 

25

Digital Employee Experience 

Digital Employee Experience Survey 

av Step Two

Det australske konsulentselskapet Step Two  har gjennomført en global undersøkelse hvor de både har kartlagt hvordan beslutningstakere definerer digital ansattopplevelse og i hvilken grad deres virksomhet jobber aktivt med Digital Employee Experience.