top of page

The State of Remote Work

Buffer har kommet med en 2021-oppdatering av sin «State of Remote Work»-rapport. Over 2300 fjernarbeidere er intervjuet. Dette er tredje året Buffer gir ut sin rapport. Tilsammen begynner dermed Buffer å få data som gir en indikasjon på hvor «Remote Work» er på vei.

av Buffer
Remote Work

The State of the Digital Workplace

I denne rapporten har «Reworked», en søsterpublikasjon av CMSWire, analysert trender innenfor den digitale arbeidsplassen. Analysen er basert på 500 intervjuer, og inneholder bl.a. innsikt om hvordan Digital Workplace kan måles.

av Reworked
Digital Workplace

The State of Community Management

The Community Roundtable, en kompetanseorganisjon for community managers, har nettopp kommet ut 2021-utgaven av sin årlige rapport. Ett av funnene er at eksterne communities bidrar til bedre kundeopplevelser. Et annet funn er at interne communities på arbeidsplassen har et uutløst potensial.

av The Community Roundtable
Community Management

The Metaverse Report

2021 har vært året hvor metaverse for alvor har kommet på agendaen, ikke minst etter at Facebook som selskap har skiftet navn til Meta. Men hva er egentlig metaverse? I denne rapporten går DappRadar både gjennom den historiske bakgrunnen til metaverse som begrep, situasjonen nå og hva fremtiden kan bringe.

av DappRadar
Crypto

Crypto Thesis for 2022

Messari er et av de ledende analyseselskapene innenfor web3, metaverse og kryptoøkonomien. I denne rapporten har Messari dekket trender, selskaper, prosjekter og personer som det er verdt å følge med på innenfor kryptolandskapet. Messari deler også tanker om fremtiden inkludert spådommer for 2022.

av Messari
Crypto

Microsoft Teams Benchmarking

Analyseselskapet SWOOP har denne gangen analysert samhandling i Microsoft Teams. Analysen er basert på aktiviteten til 5.300 team i 15 virksomheter. Mer enn 47.000 mennesker har utført over 1 million handlinger i Microsoft Teams. Rapporten kan gi deg en indikasjon på hvordan dine teams fungerer sammenlignet med andre.

av SWOOP Analytics
Social Network Analytics

SharePoint Intranets-In-A-Box

Hvert kvartal oppdaterer det engelske konsulentselskapet Clearbox sin kjøpsguide for Sharepoint Intranett til leie. I den siste utgaven analyseres hele 55 intranettløsninger. Kjøper du rapporten nå, får du fremover ytterligere tre kvartalsvise oppdateringer.

av Clearbox
SharePoint Intranett

COVID-19 and Employee Feelings

Gallup har flere ganger under COVID-19 kartlagt hva arbeidstakere tenker og føler under COVID-19 og i hvilken grad de anser seg rustet til å håndtere pandemien. Både bedre ledelse og bedre kommunikasjon etterlyses av mange.

av Gallup
COVID-19

The Remote Workforce

Remote Work er på dagsorden hos nær sagt alle selskaper for tiden. Monster, en markedsplass for rekruttering, har derfor gjort et dypdykk i mulighetene og utfordringene som ligger i fjernarbeid. Deres white paper inneholder både eksempler, tips og råd.

av Monster
Work Remote

Does Your Company Walk The Talk?

I en lengre artikkel stiller MIT-forfatterne spørsmålet: « When it Comes to Culture, Does Your Company Walk the Talk?” og gir interessante svar basert på en undersøkelse blant 700 større selskaper.

av MIT Sloan Management Review
Work Culture

The Anatomy of Work Index

Hvordan bruker vi egentlig tiden vår på jobben? Og fungerer samhandlingen oss i mellom? I denne rapporten har Asana gjengitt viktige funn etter å ha spurt 10.000 arbeidstakere verden over.

av Asana
Work Habits

The Gig Economy

Både før og etter COVID-19 har analytikere sett en sterk vekst i den såkalte «Gig Economy», hvor medarbeidere ikke ansettes fast, men jobber mer fleksibelt. I denne analysen har Dion Hinchcliffe i Constellation Research sett på mulighetene både for IT-ledere og kunnskapsmedarbeidere.

av Constellation Research
Gig Economy

Internet Trends 2019

Årlig kommer analytikeren Mary Meeker ut med sin tettpakkede rapport med trender og statistikker om utviklingen på internett. Her finner du viktig innsikt, men også grafer du kan inkludere i ditt neste foredrag.

av Mary Meeker
Internet trends

The Employee Experience Platform Has Arrived

Josh Bersin er en særdeles anerkjent HR Tech-analytiker og foredragsholder. I denne rapporten trekker Bersin frem hvordan «Employee Experience»-plattformer nå gjør sitt inntog innenfor HR-teknologi.

av Josh Bersin
Employee Experience

Sharepoint Intranets-In-A-Box

Det britiske konsulentselskapet Clearbox kommer hvert kvartal ut med en ny utgave av sin «Intranets-In-A-Box»-rapport hvor de analyserer over 50 Sharepointbaserte intranett-løsninger.

av Clearbox Consulting
Moderne Intranett

SWOOP Workplace Benchmarking

SWOOP Analytics er blitt den ledende plattformen for analyse av sosiale nettverk som Worplace, Yammer og Microsoft Teams. SWOOP utgir også jevnlig benchmark-rapporter. Denne rapporten omhandler Workplace by Facebook.

av SWOOP Analytics
Sosiale Nettverk

SWOOP Yammer Benchmarking

SWOOP Analytics er blitt den ledende plattformen for analyse av sosiale nettverk som Worplace, Yammer og Microsoft Teams. SWOOP utgir også jevnlig benchmark-rapporter. Denne rapporten omhandler Yammer.

av SWOOP Analytics
Sosiale Nettverk

The State of Conversational Marketing

Både innenfor markedsføring, salg og support er konverende brukergrensesnitt i form av chat og chatbots på fremmarsj. Drift, som har utgitt denne rapporten, er en av de ledende plattformer for konverserende markedsføring og salg.

av Drift
Conversational Marketing

State of Digital Workplace Report

I denne rapporten har 450 ledere delt sine tanker rundt utviklingen i den digitale arbeidsplassen. Funnene som rapporten inneholder, inngår også i den store Digital Workplace Excperience-konferansen.

av CMSWire
Digital Workplace

IntraTeam Digital Workplace Benchmark

Danske IntraTeam, som står bak en ledende intranettkonferanse i København, lager også en løpende benchmark-undersøkelse. Her kan virksomheter også delta og få benchmarkedet hvor de står i forhold til andre virksomheter.

av IntraTeam
Moderne Intranett

The Employee Experience Index

Denne rapporten fra IBM gir en status på hvordan det står til med ansattes brukeropplevelse på arbeidplassen. IBM har også søkt å utvikle en indeks for å kunne fange opp både status og utvikling i Employee Experience.

av IBM Analytics
Employee Experience

The State Of Work

Denne rapporten er basert på intervjuer med 3.750 arbeidstakere, og søker å fange opp trender bl.a. på kontorarbeidplassen. Workfront er et selskap som leverer en plattform for work og project management.

av Workfront
Digital Workplace

Chatbot Benchmarks Report

Phenom er en nyskapende rekrutteringsplattform som bl.a. gjør det mulig for søkere og interesserte å interagere via en potensiell arbeidsgiver via en chatbot. I denne rapporten har Phenom analysert over 200 millioner chatbot interaksjoner for å finne mønstre.

av Phenom
Rekruttering

HR 2020 Trends

I denne rapporten deler thought leaders Perry Timms, Barry Flack og Jon Ingham sine tanker om trender innenfor HR-områder, og hvordan HR-ledere bør prioritere for å få maksimal effekt innenfor virksomheten.

av HRZone
HR-trender

Employee Experience Breakthrough

Konsulentselskapet WillisTowerWatson mener i denne rapporten å ha dokumentert hva som utgjør en produktiv ansattopplevelse. Med denne innsikten blir det også lettere for ledere å vite hvordan de kan bidra til bedre Employee Experiences, og også til økt produktivitet.

av WillisTowerWatson
Employee Experience

Anbefalte rapporter

Bedrifter, leverandører, analytikere og andre utgir løpende rapporter med innsikt relatert til den digitale arbeidsplassen. Noe har en pris, men svært mye er gratis. Vi deler på denne siden rapporter som vi mener det er verdt å få med seg, innenfor temaer som bl.a. ansattopplevelse, intranett, sosiale nettverk, samhandling, rekruttering, HR-trender, læring etc. Følg med på disse sidene fremover, da vi løpende vil oppdatere listen over våre anbefalinger. 

bottom of page