Howspace - Fasilitering og samhandling 

Digital plattform for interne prosesser

 

Howspace er en digital plattform for workshops og events, sosial læring, endringsprosjekter og organsasjonsutvikling.

 

I en verden som er stadig mer avhengig av samhandling uavhengig av fysisk tilstedeværelse, er Howspace en utmerket plattform for digital fasilitering av interne prosesser.

 

Bygget for en post-corana verden 

 

Finske Howspace ble lansert allerede i 2008, men er som bygget for en post-corana og post-office verden. Howspace er også inne i en kraftig internasjonalisering, til alle verdensdeler. 

 

Her kan du starte 30 dagers Free Trial på

Workshops og dialog 

 

Deltakere kan bli invitert inn i felles workshop eller events, eller de kan oppsøke og engasjere seg i arbeidsområder uavhengig av tid og sted. Kombinasjonen av synkron (samtidig) og asynkron (ikke samtidig) funksjonalitet gjør plattformen svært velegnet til prosesser som går over noe tid eller som både inneholder videomøter og arbeidsoppgaver eller samhandling mellom møtene. 

Arbeidsområder med rik funksjonalitet 

 

Kjernen i Howspace er arbeidsområder (workspaces) hvor du kan legge inn få eller mange containere som er skreddersydd for ulike innholdstyper som tekst, slides, video, dokumenter, diskusjonstråder, spørsmål og svar, polls etc. Disse kan kombineres fleksibelt på ulike måter innenfor arbeidsområdet, eller slås av og på av en gruppeleder eller fasilitator. 

Støtte for kunstig intelligens 

 

Howspace har også støtte for kunstig intelligens. Dette gjør f.eks. at i en workshop så kan en fasilitator invitere til åpen, ustrukturert idedugnad blant flere hundre deltakere, men på forbausende kort tid klarer Howspace allikevel å analysere innspillene og bringe funnene inn i en felles diskusjon. 

Workshops med fasilitator 

 

Hvordan Howspace brukes vil være helt avhengig av hvilket mål man har for samhandlingen, og hvilke roller fasilitator og deltakere er tenkt å innta. I en workshop vil man eksempelvis ofte kombinere Howspace med videoplattformer som Zoom, hvor fasilitator kan vise Howspace fra en delt skjerm. 

Konferanser, events og læring

 

Et annet bruksområde som vokser betydelig er virtuelle konferanser og event, fordi COVID-19 har gjort fysiske events mer eller mindre umulige å gjennomføre. Ennå et annet bruksområde er læringsprosesser som trenger en stor grad av sosial interaksjon. Andre bruksområder er organisasjonsutvikling, lederprogrammer eller endringsprosesser. 

Passer for kunnskapsdrevne miljøer  

 

Hvem passer så Howspace for? Avdelinger og personer som jobber med organisasjonsutvikling, lederutvikling, forretningsutvikling og innovasjon, produkt- og prosjektledere samt konsulentselskaper. Men også hvis du mener digital samhandling handler om mer enn videomøter, bør du sjekke ut Howspace.  

Slik kan vi hjelpe deg med Howspace 

 

Howspace er bygget på en lisensmodell hvor man betaler per måned. Startpakken inkluderer 30 brukere, men det er også mulig å inngå en spesialavtale ved mer enn 100 brukere. 

 

The New Company er partner med Howspace. Sammen hjelper vi deg i gang. 

 

Vi kan hjelpe deg med å ta i bruk Howspace bl.a. på følgende områder:  

 

  • Kartlegge bruksområder 

  • Utvikle business case 

  • Forankring 

  • Opplæring 

  • Integrasjoner 

  • Anbefalinger ndg «What To Use When” 

Sammen med partnere kan vi tilby fasilitering i bruk av Howspace, eksempelvis av prosesser som digital transformasjon og adapsjon, organisasjons- og lederutvikling, krisekommunikasjon og krisehåndtering. 

Jeg ønsker å vite mer om 

Howspace og hvordan The New Company kan bistå 

Nysgjerrig på Howspace i praksis?

Ingen grunn til å nøle - start ditt 30 dagers prøveabonnement på Howspace her. 

© 2020 av The New Company. Personvernerklæring.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn - Grey Circle