top of page

Digital Coaching

Kommunikasjons - eller HR-leder? 

Du jobber i en Kommunikasjons- eller HR-avdeling, men føler du trenger påfyll av digital kompetanse, enten på egne vegne eller på vegne av din virksomhet. Kanskje trenger du også innspill til hvordan du kan ta et digitale behov eller en idé videre internt. 

Community manager i et

sosialt nettverk? 

Du er community manager i et sosialt nettverk på jobben, som Workplace eller Yammer, men synes nettverket har et stykke å gå når det gjelder forankring, oppslutning, engasjement og nytteverdi. 

Fasilitator eller prosessleder? 

Du er fasilitator eller ansvarlig for ulike prosesser i virksomheten, og lurer på hvordan du kan gjøre prosjekter, prosesser, møter og workshops mer spennende, interaktive og effektive i en hverdag hvor dere ikke lenger møtes fysisk.   

Ansvarlig for digital samhandling? 

Du jobber aktivt med samhandling i en virksomhet, men synes selskapet har for mange digitale møter, samtidig som samhandlingen er lav og lite effektiv mellom møtene. Mange av dine kolleger sliter også med «What To Use When», dvs. hvilket verktøy du skal bruke til hvilken oppgave. 

Teamleder eller mellomleder?

Du er teamleder eller mellomleder, men synes det er vanskelig å vite hva det innebærer å være en god leder, overfor ansatte som i stor grad befinner seg på hjemmekontor. Og i øyeblikket vet du ikke helt om utfordringene er knyttet til verktøy, prosesser, kultur eller andre forhold. 

Foran karriere- eller jobbskifte?  

Du står foran et karriere- eller jobbskifte og er klar over at kravene til digital kompetanse øker, men lurer på hvordan du kan øke din digitale kompetanse og samtidig bygge videre på erfaringen og kompetansen som du allerede har opparbeidet deg. 

Bedriftsleder eller styreleder? 

Du er leder eller styreleder i en virksomhet som trenger å få økt fart på digitaliseringen, men frykter at det kan komme til å utfordre lønnsomheten i en tradisjonell virksomhet som på mange måter fungerer bra. Så du lurer rett og slett på hvordan virksomheten kan digitaliseres og samtidig ta vare på virksomhetens styrker. 

Gründer eller investor?

Du er gründer eller sentral investor i en scale-up, som har svært lovende markedsutsikter, men dere sliter med å få tid og overskudd til å bygge en effektiv organisasjon med moderne verktøy for kommunikasjon, samhandling, onboarding og læring. 

Aktuelle behov for deg? 

 

Sjekk ut om du kjenner deg igjen i noen av disse scenariene. I tilfelle kan vi hjelpe deg: 

Slik vil vi jobbe sammen 

 

Hvis du kjenner deg igjen i noen av disse scenariene, så kan vårt tilbud om Digital Coaching være for deg. Vi kan tilpasse oss dine behov, om du står foran en mer kortsiktig utfordring, eller om du ønsker bistand over tid. I begge tilfeller kombinerer vi møter og samtaler i digitale videoplattformer med oppgaver og diskusjoner mellom møtene, i en digital samhandlings- eller fasiliteringsplattform. Kombinasjonen av interaktive møter og kommunikasjon mellom møtene bidrar til refleksjon, modning underveis og til at du når dine digitale kompetansemål raskere. 

 

Ta kontakt med oss om dine behov, og vi kommer tilbake til deg med et forslag.

Som leder eller deltaker i en digital prosess i en verden som endrer seg hurtig er det viktig med faglig påfyll. Men av og til er det ikke tilstrekkelig å lese bloggposter, laste ned e-bøker, delta på webinarer eller følge kurs i Linkedin Learning. Du trenger å få smarte tips og råd og bli utfordret og inspirert, basert på din egen situasjon, kompetanse og mål. For å bistå deg har vi utviklet tjenesten Digital Coaching. 

 

Vår digitale coach er Morten Myrstad som har over 30 års erfaring som leder, kommunikatør og forretningsutvikler, de siste 10 årene med fokus på digitalisering på jobben.

bottom of page