top of page

Digital strakshjelp 

Digital Krisehåndtering  

Vi kan gi deg råd på hvordan selskapets krisehåndtering kan understøttes av digitale ferdigheter, digitale plattformer og prosesser. 

  

Digital Sparring 1til1  

Vi kan være digitale coacher for toppledere, mellomledere og fagansvarlige i Kommunikasjon, IT, HR og og Learning & Development.  

  

Digital Outsourcing  

Vi kan leies inn som remote ressurser på community management, internkommunikasjon, opplæring og support.  

  

Digital Pilotering  

Vi kan prosjektlede agile testing av nye digitale rutiner for kommunikasjon, samhandling, HR og opplæring, med etterfølgende målrettet utrulling. 

  

Digital Helsesjekk  

Vi kan kartlegge status og muligheter i forhold til digital modenhet, ansattopplevelse og fjernarbeid.  

  

Digital Aksellerator  

Vi kan hjelpe deg med forsert planlegging og implementering av digitale initiativ.  

​ 

Digital Adapsjon 

Vi kan hjelpe deg med endringsledelse og fasilitere bred og riktig bruk av digitale verktøy blant ledere og ansatte  

  

Hvis du har et digitalt behov nå som du ikke finner direkte i oversikten ovenfor, så ta kontakt med oss og vi finner sammen ut om vi kan hjelpe deg.   

  

For å komme i gang eller for mer informasjon, ta kontakt med oss.  

Rådgivning og oppfølging virksomheten din trenger nå 

Noen ganger skjer endringer ekstra fort og det er nødvendig med raske digitale grep basert på tilgjengelige interne eller eksterne ressurser. Vi har derfor vurdert hvor vår kompetanse kan komme ekstra til nytte, på kort eller mellomlang sikt. Les mer nedenfor om Digital førstehjelp, rådgivning og konkret oppfølging som virksomheten din kan ha behov for nå.  

bottom of page