Selskapet

The New Company er spesialister på løsninger for den digitale arbeidsplassen. Vi hjelper virksomheter med å finne og ta i bruk nye digitale verktøy. Med «finne» mener vi hjelp til å kartlegge og velge digitale verktøy som kan løse virksomheters forretningsmessige behov. Med «ta i bruk» mener vi hjelp til å få til en vellykket adapsjon av ny teknologi blant ledere og ansatte. 

Vi er ikke utviklere, men forstår teknologi. Vi er ikke ledere, men vi forstår viktigheten av forretningsmessige mål og prosesser. Og vi forstår hvilken viktig rolle sentrale kunnskapsmiljøer kan spille. Vi kan dermed snakke like godt med ledere og mellomledere, som med IT, Kommunikasjon, HR, Marked og andre naturlige deltakere i et digitalt prosjekt. 

Vi er uavhengige rådgivere, og kan dermed bistå kundens i å definere sine behov og velge rett teknologiplattformer og systemleverandører. Vi overvåker teknologiutviklingen nøye, både hva gjelder trender, plattformer, applikasjoner og integrasjonsmuligheter og vil i samarbeid med kunden velge den optimale sammensetningen av applikasjoner tilpasset virksomhetens behov. 

Kunder

Vi har solid erfaring i gjennomføring av digitale strategier, initiativ og løsninger for norske selskaper, fra mindre virksomheter til selskaper som Orkla og Apotek 1. For Orkla og Apotek 1 har vi vært sentrale i større endringsprosjekter innenfor kommunikasjon, samhandling og læring.

Apotek1.png

Les vårt kundecase

om Apotek 1 her

Hallingdal Feriepark.png
Eika.png
Orkla_logo.png

Les vårt kundecase

om Orkla her

Statnett.png
Matmerk.png

Organisasjon

Morten-Myrstad.jpg

Morten Myrstad

Digital rådgiver / daglig leder

I dag er Myrstads fokus å hjelpe virksomheter og ledere med digital omstilling internt, i forhold til organisasjon, ledere og ansatte. Rådgivningen spenner over et bredt felt, fra moderne intranett og sosiale nettverk til samhandlingsløsninger, læringsplattformer, HR-teknologi og virksomhetsarkitektur. 

Myrstad er sertifisert Product Owner, basert på SCRUM og har gjennomført Master Class i Eventstorming hos Alberto Bertolini, Avanscoperta. Myrstad er en av Norges mest oppdaterte konsulenter innenfor Digital Workplace og deltar regelmessig på konferanser i inn- og utland. 

Morten Myrstad har bred erfaring fra journalistikk, kommunikasjon og digitalisering:  

  • Utdannet journalist og Cand.mag. (statsvitenskap, offentlig rett, filosofi) 

  • Journalist, bl.a. i Dagbladet, Dagens Næringsliv og Farmand på 1980-tallet  

  • Gründer og leder i Cox Kommunikasjon (1990-2005) 

  • Kommunikasjonsrådgiver i Dinamo (2005-2007) og Kontxt (2007-2013) 

  • Digital Business Consultant i The New Company (2013-) 

Kontakt: 
+47 90 69 69 79 
morten@thenewcompany.no 

36567.png

Virtuelt Team

Digital rådgivning / virtuell assistanse

Våre kunders behov varierer. Noen trenger bistand for et kortere tidsrom fra én dedikert konsulen, mens andre trenger et team som kan bistå i større digitale endringsprosjekter.  

Noen ganger bistår vi ledelse eller Kommunikasjon, mens andre ganger er det HR- eller IT som etterspør våre tjenester. 

Vi setter derfor sammen våre kundeteam basert på kundens behov. 

Også internt jobber vi med prosesser og arbeidsoppgaver som krever ulik kompetanse, fra webutvikling og design via events, blogging, ebøker og presentasjoner til sosial markedsføring og søk. 

Vi har derfor etablert et fleksibelt virtuelt team for våre interne behov. Dersom du har kompetanser og interesser som du tror kan passe inn i våre virtuelle team, så hører vi gjerne fra deg. 

I øyeblikket er vi åpne for dialoger både med studenter og nyutdannede som er på jakt etter internships og konsulenter og rådgivere som ønsker nettverkssamarbeid. 

Aktuelle fagområder: Research og analyse, blogging og presentasjoner samt Chatbots / AI-trening. 

Kontakt: 
+47 90 69 69 79 
morten@thenewcompany.no 

Samarbeidspartnere

Sigrid Elsrud.png

Sigrid Elsrud

Kommunikasjon

Sigrid Elsrud driver selskapet Langs linjen, hvor hun kombinerer strategisk og operativt arbeid. Sigrid har bakgrunn fra kommunikasjon og journalistikk, og mener selv at hun bidrar aller best når hun kan strukturere, forenkle og presentere informasjon til ulike målgrupper.

"Fra tidligere samarbeid kjenner jeg Morten Myrstad godt, og fra sidelinjen har jeg fulgt med i utviklingen av The New Company. Jeg er veldig glad for å kunne være med på laget i prosjekter der min bakgrunn og kompetanse kan komme til nytte," sier Sigrid Elsrud om samarbeidsavtalen med The New Company.

Ingrid Landsnes.png

Ingfrid Landsnes

Organisasjonsutvikling

Ingfrid driver selskapet Organisasjonsrådgiveren, hun har lang og bred erfaring som leder og organisasjonsrådgiver med fokus på å hjelpe ledere og organisasjoner til å oppnå resultater sammen med menneskene de har med seg. Det kan være digitalisering, endringsprosesser, HR, organisasjons- og lederutvikling, og leverer både rådgivning, foredrag og kurs. 

"Som leverandører av endringsprosjekter vil denne avtalen gi kundene våre tilgang til bred kompetanse innenfor nødvendige fagområder som kreves i vellykkede digitalprosjekter," sier Ingfrid Landsnes om samarbeidsavtalen med The New Company.