Selskapet

The New Company er spesialister på løsninger for den digitale arbeidsplassen. Vi hjelper virksomheter med å finne og ta i bruk nye digitale verktøy. Med «finne» mener vi hjelp til å kartlegge og velge digitale verktøy som kan løse virksomheters forretningsmessige behov. Med «ta i bruk» mener vi hjelp til å få til en vellykket adapsjon av ny teknologi blant ledere og ansatte. 

Vi er ikke utviklere, men forstår teknologi. Vi er ikke ledere, men vi forstår viktigheten av forretningsmessige mål og prosesser. Og vi forstår hvilken viktig rolle sentrale kunnskapsmiljøer kan spille. Vi kan dermed snakke like godt med ledere og mellomledere, som med IT, Kommunikasjon, HR, Marked og andre naturlige deltakere i et digitalt prosjekt. 

Vi er uavhengige rådgivere, og kan dermed bistå kundens i å velge rett teknologiplattformer og systemleverandører. Vi overvåker teknologiutviklingen nøye, både hva gjelder trender, plattformer, applikasjoner og integrasjonsmuligheter og vil i samarbeid med kunden velge den optimale sammensetningen av applikasjoner tilpasset virksomhetens behov. 

Kunder

Vi har solid erfaring i gjennomføring av digitale strategier, initiativ og løsninger for norske selskaper, fra mindre virksomheter til selskaper som Orkla og Apotek 1. For Orkla og Apotek 1 har vi vært sentrale i større endringsprosjekter innenfor kommunikasjon, samhandling og læring.

Apotek1.png

Les vårt kundecase

om Apotek 1 her

Orkla_logo.png

Les vårt kundecase

om Orkla her

Ansatte

Morten Myrstad

Digital rådgiver / daglig leder

I dag er Myrstads fokus å hjelpe virksomheter og ledere med digital omstilling internt, i forhold til organisasjon, ledere og ansatte. Rådgivningen spenner over et bredt felt, fra moderne intranett og sosiale nettverk til samhandlingsløsninger, læringsplattformer, HR-teknologi og virksomhetsarkitektur.

 

Myrstad er sertifisert Product Owner, basert på SCRUM og har gjennomført Master Class i Eventstorming hos Alberto Bertolini, Avanscoperta. Myrstad er en av Norges mest oppdaterte konsulenter innenfor Digital Workplace og deltar regelmessig på konferanser i inn-og utland.

Morten Myrstad har bred erfaring fra journalistikk, kommunikasjon og digitalisering:

 

 • Utdannet journalist og Cand.mag. (statsvitenskap, offentlig rett, filosofi)

 • Journalist, bl.a. i Dagbladet, Dagens Næringsliv og Farmand på 1980-tallet

 • Gründer og lederi Cox Kommunikasjon (1990-2005)

 • Kommunikasjonsrådgiver i Dinamo (2005-2007) og Kontxt (2007-2013)

 • Digital Business Consultant i The New Company (2013-)

Shila Mohammadi

Digital rådgiver / prosjektleder

Mohammadi er rådgiver og prosjektleder for digitale endringsprosjekter. Mohammadi bidrar både bl.a. med sterk innsikt i brukerreiser, kommunikasjon-, opplærings-og supportbehov, og bidrar dermed til å øke sannsynligheten for at ny teknologi blir tatt i bruk av ansatte og ledere.

 

Mohammadi er sertifisert Product Owner, basert på SCRUM og har gjennomført Master Class i Eventstorming hos Alberto Bertolini, Avanscoperta. Mohammadi deltar regelmessig på konferanser i inn-og utland.

Shila Mohammadi har solid bakgrunn både i Business og Teknologi.

 • Master i International Business ved EAE Business School i Madrid (2016-2017) og Bachelor i Økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI (2008-2011) 

 • Erfaring som Teamleder fra Conecto (2011-2013), inkludert rolle som Product Owner i et IT Utviklingsprosjekt 

 • Erfaring som IT / Economic Consultant og medeier i Visual Banking (2013-2015) 

 • Digital Prosjektleder I The New Company fra (2017-) 

Samarbeidspartnere

Sigrid Elsrud

Kommunikasjon

Sigrid Elsrud driver selskapet Langs linjen, hvor hun kombinerer strategisk og operativt arbeid. Sigrid har bakgrunn fra kommunikasjon og journalistikk, og mener selv at hun bidrar aller best når hun kan strukturere, forenkle og presentere informasjon til ulike målgrupper.

"Fra tidligere samarbeid kjenner jeg Morten Myrstad godt, og fra sidelinjen har jeg fulgt med i utviklingen av The New Company. Jeg er veldig glad for å kunne være med på laget i prosjekter der min bakgrunn og kompetanse kan komme til nytte," sier Sigrid Elsrud om samarbeidsavtalen med The New Company.

Ingfrid Landsnes

Organisasjonsutvikling

Ingfrid driver selskapet Organisasjonsrådgiveren, hun har lang og bred erfaring som leder og organisasjonsrådgiver med fokus på å hjelpe ledere og organisasjoner til å oppnå resultater sammen med menneskene de har med seg. Det kan være digitalisering, endringsprosesser, HR, organisasjons- og lederutvikling, og leverer både rådgivning, foredrag og kurs. 

"Som leverandører av endringsprosjekter vil denne avtalen gi kundene våre tilgang til bred kompetanse innenfor nødvendige fagområder som kreves i vellykkede digitalprosjekter," sier Ingfrid Landsnes om samarbeidsavtalen med The New Company.

 
 
 
 

© 2020 av The New Company. Personvernerklæring.

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn - Grey Circle