Om The New Company

The New Company er spesialister på den digitale arbeidsplassen. Vi hjelper virksomheter og ledere med innsikt, strategier og gjennomføring av digitale initiativ internt i virksomhetene. Vår misjon er ikke først og fremst å gjøre virksomheten digital, men å få digitale investeringer til å gi effekt og forretningsmessig verdi. 

Våre største styrker er nysgjerrighet og empati. Nysgjerrighet fordi vi løpende oppdaterer oss på digitale trender og teknologier og vurderer i hvilken grad denne innsikten kan overføres til våre kunder og kundeprosjekter. Empati, fordi vi hele tiden forsøker å se problemstillingene fra kundens ståsted, og ikke minst brukernes ståsted. 

Vi er ikke utviklere, men forstår teknologi. Vi er ikke ledere, men vi forstår viktigheten av forretningsmessige mål og prosesser. Og vi forstår hvilken viktig rolle sentrale kunnskapsmiljøer kan spille. Vi kan dermed snakke like godt med ledere og mellomledere, som med IT, Kommunikasjon, HR, Marked og andre naturlige deltakere i et digitalt prosjekt. 

Vi er uavhengige rådgivere, og kan dermed bistå kundens i å velge rett teknologiplattformer og systemleverandører. Vi overvåker teknologiutviklingen nøye, både hva gjelder trender, plattformer, applikasjoner og integrasjonsmuligheter og vil i samarbeid med kunden velge den optimale sammensetningen av applikasjoner tilpasset virksomhetens behov.

Vi har solid erfaring i gjennomføring av strategier, endringer og teknologiske løsninger for norske selskaper. Vi har de siste årene bl.a. vært sentrale i to store endringsprosjekt: Et intranett- og samhandlingsprosjekt for et ledende norsk industrikonsern samt utrulling av en sosial kommunikasjonsplattform og en mikrolæringsplattform for en ledende norsk retailkjede. 

Selskapet er etablert i 2013 av Morten Myrstad og Per Christian Eggen.

Om Oss

Morten Myrstad

Morten Myrstad har en tredelt karriere:  

  • Journalist, bl.a. i Dagbladet og Dagens Næringsliv på 1980-tallet  

  • Kommunikasjonsrådgiver i Cox Kommunikasjon (1990-2005), Dinamo (2005-2007) og Kontxt (2007-2013) 

  • Digital Business Consultant i The New Company (2013-) 

  

I dag er Myrstads fokus å hjelpe virksomheter og ledere med digital omstilling internt, i forhold til organisasjon, ledere og ansatte. Rådgivningen spenner over et bredt felt, fra Enterprise Architecture, moderne intranett og sosiale nettverk til samhandlingsløsninger og læringsplattformer. 

Myrstad er sertifisert Product Owner, basert på SCRUM og har gjennomført Master Class i Eventstorming hos Alberto Bertolini, Avanscoperta. Myrstad er en av Norges mest oppdaterte konsulenter innenfor Digital Workplace og deltar regelmessig på konferanser i inn- og utland.

Shila Mohammadi

Shila Mohammadi har solid bakgrunn både i Business og Teknologi.

  • Master i International Business ved EAE Business School i Madrid (2016-2017) og Bachelor i Økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI (2008-2011) 

  • Erfaring som Teamleder fra Conecto (2011-2013), inkludert rolle som Product Owner i et IT Utviklingsprosjekt 

  • Erfaring som IT / Economic Consultant og medeier i Visual Banking (2013-2015) 

  • Digital Prosjektleder I The New Company fra (2017-) 

Mohammadi er rådgiver og prosjektleder for digitale endringsprosjekter i The New Company. Mohammadi bidrar både bl.a. med sterk innsikt i brukerreiser, kommunikasjon-, opplærings- og supportbehov, og bidrar dermed til å øke sannsynligheten for at ny teknologi blir tatt i bruk av ansatte og ledere.  

Mohammadi er sertifisert Product Owner, basert på SCRUM og har gjennomført Master Class i Eventstorming hos Alberto Bertolini, Avanscoperta. Mohammadi deltar regelmessig på konferanser i inn- og utland. 

© 2020 av The New Company. Personvernerklæring.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn - Grey Circle