top of page

Selskapet

The New Company hjelper moderne virksomheter med å finne og ta i bruk moderne intranett- og internettløsninger. Med «finne» mener vi hjelp til å kartlegge og velge digitale verktøy som kan løse virksomheters forretningsmessige behov. Med «ta i bruk» mener vi hjelp til å få til en vellykket adapsjon av ny teknologi blant ledere, ansatte, kunder og brukere». 

Vi er ikke utviklere, men forstår teknologi. Vi er ikke ledere, men vi forstår viktigheten av forretningsmessige mål og prosesser. Og vi forstår hvilken viktig rolle sentrale kunnskapsmiljøer kan spille. Vi kan dermed snakke like godt med ledere og mellomledere, som med IT, Kommunikasjon, HR, Marked og andre naturlige deltakere i et digitalt prosjekt. 

Vi er uavhengige rådgivere, og kan  bistå kundens i å definere sine behov og velge riktige teknologiplattformer og systemleverandører. Vi overvåker teknologiutviklingen nøye, både når det gjelder trender, plattformer, applikasjoner og integrasjonsmuligheter. Vi kan dermed i samarbeid med kunden finne den optimale sammensetningen av applikasjoner og bidra til at kunden får maksimal effekt av sine investeringer.

Kunder

Vi har solid erfaring i gjennomføring av digitale strategier, initiativ og løsninger for norske selskaper, fra mindre virksomheter til selskaper som Orkla og Apotek 1. For Orkla og Apotek 1 har vi vært sentrale i større endringsprosjekter innenfor

kommunikasjonsamhandling og læring.

Les vårt kundecase om Apotek 1 her

Vårt team

Vi har solid erfaring i gjennomføring av digitale strategier, initiativ og løsninger for norske selskaper, fra mindre virksomheter til selskaper som Orkla og Apotek 1. For Orkla og Apotek 1 har vi vært sentrale i større endringsprosjekter innenfor kommunikasjon,

samhandling og læring.

I dag er Myrstads fokus å hjelpe virksomheter og ledere med digital omstilling internt, i forhold til organisasjon, ledere og ansatte. Rådgivningen spenner over et bredt felt, fra moderne intranett og sosiale nettverk til samhandlingsløsninger, læringsplattformer, HR-teknologi og virksomhetsarkitektur. 

Morten Myrstad

Digital rådgiver / daglig leder

Våre kunders behov varierer. Noen trenger bistand for et kortere tidsrom fra én dedikert konsulen, mens andre trenger et team som kan bistå i større digitale endringsprosjekter.  

Virtuelt Team

Digital rådgivning / virtuell assistanse

bottom of page