top of page

Endringsledelse

Adapsjon

 

Det viktigste målet for hvorvidt en ny digital plattform er på vei til å lykkes eller ikke, er målene for adapsjon:  

 

 • At en kritisk masse blant brukerne, både ledere og ansatte, tar den nye teknologien i bruk  

 • At de viktigste funksjonene som den nye plattformen inneholder, brukes aktivt  

I trekanten mennesker, prosess og teknologi finner du nøklene til vellykket adapsjon. I tillegg til de teknologiske dimensjonene må du jobbe aktivt med mennesker og organisasjon men også tydelig beskrive hvilke prosesser som er under endring, og sørge for nødvendig opplæring og trening. ​​​ 

Forankring i ledelsen

  

For å lykkes med digital endring, er det helt avgjørende at prosjektet har nødvendig forankring i ledelsen. Det bør derfor utarbeides tydelige forretningsmessige mål for prosjektet, enten disse er basert på finansielle mål, forbedringer for grupper av interessenter eller endringer i effektivitet og produktivitet. Lederforankringen bør også følge prosjektet helt i mål, f.eks. ved at en leder med tilstrekkelig autoritet og fullmakter engasjeres som en aktiv sponsor for prosjektet.  

​ 

Engasjer ansatte 

  

I de fleste organisasjoner vil endringer gjerne møtes med skepsis, hvor ansatte og mellomledere for eksempel spør seg: «What´s In It for Me». For å lykkes med et endringsprosjekt, må derfor de ansatte forstå behovet med hodet, ønske det i hjertet og kjenne på endringen med magen.  

 

Endringsaktiviteter

  

Her er eksempler på aktiviteter som bør inngå i et godt endringsprosjekt: 

​ 

 • Etablering av mål for det digitale prosjektet  

 • Identifikasjon av kritiske suksessfaktorer  

 • Forankring i ledergrupper og fagmiljøer  

 • Testing av brukerscenarier i pilotgrupper  

 • Plan for lansering, utrulling og adapsjon  

 • Kommunikasjon og engasjement  

 • Opplæring av superbrukere og brukere  

 • Support basert på reelle brukerbehov  

 • Måling av adapsjon og gevinster  

Prinsipper for endring 

 

Når du skal lansere et nytt digitalt prosjekt, bør du ta i bruk gode prinsipper for endring: lederforankring, kommunikasjon, opplæring,  support og governance.

Et digitalt prosjekt handler ikke kun om teknologi, men er helt avhengig av en endringsstrategi som inkluderer menneskerog organisasjonfor å lykkes. Uten en målrettet endringsstrategi risikerer du forsinkelser, økte kostnader og at gevinstene uteblir.

bottom of page