Våre

 Rapporter 

  • Morten Myrstad

Hva er en digital arbeidsplass? Mer enn et intranett?

De siste 5-6 årene har begrepet digital arbeidsplass i økende grad blitt tatt i bruk for å definere hvilke krav som bør stilles til våre digitale omgivelser og verktøy på jobben. For noen er digital arbeidsplass synonymt med et intranett, mens andre vil hevde at en digital arbeidsplass er mye mer enn et intranett.


Hva er en digital arbeidsplass? Bloggpost fra The New Company

I denne bloggposten deler vi vår oppfatning og definisjon av digital arbeidsplass, og ser også begrepet i sammenheng med intranett, andre applikasjoner på jobben og medarbeideropplevelse (employee experience).

Et digitalt økosystem på jobben

Like lenge som det har fantes digitale webløsninger har det vært en trang til å pakke all funksjonalitet inn i én løsning, gjerne omtalt som en portal. Vi tror ikke dette lar seg gjøre, dels fordi virksomheter er forskjellige med ulike produkter, tjenester og prosesser, dels fordi vi som ansatte er forskjellige og har ulike arbeidsoppgaver og ansvar, og dels fordi også vi som enkeltpersoner har ulike behov og prioriteringer i løpet av en arbeidsdag eller arbeidsuke.

En portal kan for noen virksomheter være et sentralt navigasjonspunkt i en digital arbeidsplass, men ansatte vil også kunne ha behov for andre innganger, som er bedre egnet for hvordan den ansatte har tenkt å gjennomføre sin arbeidsdag eller arbeidsuke der og da. Kanskje er det en hub for samhandling, kanskje er det en mobil app eller kanskje er det en chatløsning. Eller kanskje er det et fagsystem som har god integrasjon med systemene for kommunikasjon og samhandling. Vi tror derfor det er mer hensiktsmessig å snakke om et digitalt økosystem på jobben enn om «portaler».


Hvilke byggeklosser finnes?

Hvilke byggeklosser er så viktige i en digital arbeidsplass? Vi søker å se dette fra arbeidstakerens ståsted: hva slags endepunkter er det de forholder seg til, oppsøker, konsumerer og interagerer med?

I de fleste arbeidsplasser tror vi det handler om fem: informasjon, sosialt engasjement, produktivitet, samhandling og mobil kommunikasjon.


Digital workplace ecosystem på den digitale arbeidsplassen

Fem endepunkter i digital arbeidsplass

Dette legger vi i de fem endepunktene i en digital arbeidsplass:

Content publishing: Dette er websider som kan inneholde nyheter eller annen informasjon som ansatte trenger i sin hverdag. COVID-19 viser at behovet for top-down men åpen og verifiserbar informasjon er større enn noensinne. En løsning kan da være et moderne intranett. Parallelt ser vi at fortellerformatene i et intranett er under fornyelse, og både kan inneholde video, podcaster, interaktive presentasjoner etc.

Enterprise Social: For mer enn 10 år siden kom de første «Facebook på jobben»-løsningene i form av sosiale nettverk eller sos