top of page

Våre

 Rapporter 

  • Shila

Er intranett kun for skrivebordsarbeidere?
PlattfoPlattformer for interninformasjon begynner å bli tilgjengelig også for førstelinjearbeidere. Likevel har bedrifter utfordringer med å få denne målgruppen til å ta i bruk de nye kanalene. Vil de ikke ha informasjon allikevel? Eller må innholdet tilpasses målgruppen?


Fra PC til mobil


I bedrifter har man historisk sett servert interninformasjon via intranett, og med tilgang via PC. Som en konsekvens ble en stor del av arbeidsstokken, førstelinjearbeidere, uteglemt eller utestengt. Dette er medarbeidere som jobber fysisk med produkter eller kunder, og som regel uten tilgang til egen PC. Men med lanseringen av kommunikasjonskanaler via mobil, er situasjonen annerledes. Nå som informasjon er mer tilgjengelig også for dem, er det likevel utfordrende å få de til å ta det i bruk.


Tilpasset informasjon


Men hva er egentlig problemet? Førstelinjearbeiderne er like sultne på informasjon som skrivebordsmedarbeidere er kaffetørste. Men det er viktig at informasjonen er tilpasset målgruppen, og oppleves som relevant. Informasjon om organisatoriske endringer, statistikker og generell bedriftsinformasjon som skrivebordsmedarbeidere kan finne nyttig, vil ikke alene gjøre plattformen tilstrekkelig interessant for den nye målgruppen.


Hva engasjerer?


Informasjon som førstelinjearbeidere gjerne vil ha mest nytte av, er informasjon som «alle andre» allerede vet, eller enkelt har tilgang til via kontoret, møter eller PC. Eksempler på dette kan være spørsmål som når lønnen blir utbetalt (nyansatt), eller hvilke goder man egentlig har tilgang til (etablert ansatt). Felles for alle er informasjon om den neste firmafesten eller rett og slett hva som står på ukens lunsjmeny. Dette er informasjon også førstelinjearbeidere vil ha tilgang på.


Bygg tillit langsiktig


Når de elementære informasjonsbehovene er dekket kan vi bevege oss oppover behovspyramiden for førstelinjearbeiderne og også inkludere deres behov for mer bedriftsrettet informasjon.Når du har fanget oppmerksomheten deres, kan både beste praksis og bedriftsstrategier deles. Her handler det om å gi og ta. Del nyttig og målrettet informasjon, og høst godene av å ha motiverte medarbeidere som lytter til deg.


Komentarze


bottom of page