Våre

 Rapporter 

  • Morten Myrstad

Hvordan velge mobilt intranett for dine førstelinjeansatte?


Tilbudet og bruken av intranett apper for førstelinjearbeidere øker kraftig. For å imøtekomme den økte interessen har det britiske konsulentselskapet Clearbox utarbeidet en rapport hvor de analyserer over 20 apper. Vi har sett nærmere på rapporten.


The New Company overvåker løpende trender og verktøy på den digitale arbeidsplassen, inkludert over 50 intranett apper på Twitter. 23 av disse har funnet plass i Clearbox sin nye rapport «Employee Apps - Engagement platforms for firstline workers».

Økt veksttakt i COVID-19

To viktige erfaringer fra COVID-19 er med og driver den økte interessen for de mobile intranett appene: 1: Åpen og relevant internkommunikasjon er viktigere enn noensinne. Og 2: Førstelinjearbeiderne, som har holdt viktige samfunnsfunksjoner i gang under pandemien har frem til nå ikke hatt de digitale verktøyene de fortjener. I tillegg kommer at utbredelsen av smarttelefoner øker dag for dag i befolkningen. De nye medarbeiderappene er dermed i ferd med å bli et mobilt intranett både for førstelinjearbeidere og skrivebordsarbeidere.


Rik funksjonalitet

Mobile medarbeiderapper er ikke et helt nytt fenomen. Men mange av disse har vært motivert fra selskapets og ikke de ansattes side. Eksempler er apper for bemanning, vaktplanlegging og timeføring. I den nye generasjonen av medarbeider-apper finnes det mange ulike oppgaver som kan utføres; deling av selskapsnyheter, tilbakemeldinger, krisekommunikasjon, kulturbygging, teamsamarbeid, chat, undersøkelser, anerkjennelse fra kolleger, finne medarbeidere, obligatorisk innhold, utfylling av skjemaer, deling av ideer, enkel tilgang til forretningssystemer etc.
Støtter flere strategier

Den økte funksjonaliteten kan gjerne gjøre det utfordrende å få et grep på profilen til de ulike appene. Clearbox har derfor definert fire ulike strategier som en medarbeiderapp kan støtte:

  • Communications: Interne nyheter eller meldinger fra virksomheten ut til brukerne, samt tilbakemeldinger og sosial kommunikasjon blant ansatte.

  • Operations: Praktiske aktiviteter, eksempelvis skiftbytte, HR-tjenester eller integrasjoner med operative verktøy. Gir brukerne verktøyene de trenger for å få utført sin jobb.

  • HR & People: Fokus på mennesker, kolleger og personalisering, via engasjement eller personrelaterte oppgaver som onboarding, trening eller ytelsesforbedring.

  • Digital Workplace: Appen blir en inngangsport til den digitale arbeidsplassen, inkludert tilgang til data og informasjon fra andre systemer. Kan erstatte et tradisjonelt intranett.