top of page

Våre

 Rapporter 

 • Morten Myrstad

Hvordan velge mobilt intranett for dine førstelinjeansatte?


Tilbudet og bruken av intranett apper for førstelinjearbeidere øker kraftig. For å imøtekomme den økte interessen har det britiske konsulentselskapet Clearbox utarbeidet en rapport hvor de analyserer over 20 apper. Vi har sett nærmere på rapporten.


The New Company overvåker løpende trender og verktøy på den digitale arbeidsplassen, inkludert over 50 intranett apper på Twitter. 23 av disse har funnet plass i Clearbox sin nye rapport «Employee Apps - Engagement platforms for firstline workers».

Økt veksttakt i COVID-19

To viktige erfaringer fra COVID-19 er med og driver den økte interessen for de mobile intranett appene: 1: Åpen og relevant internkommunikasjon er viktigere enn noensinne. Og 2: Førstelinjearbeiderne, som har holdt viktige samfunnsfunksjoner i gang under pandemien har frem til nå ikke hatt de digitale verktøyene de fortjener. I tillegg kommer at utbredelsen av smarttelefoner øker dag for dag i befolkningen. De nye medarbeiderappene er dermed i ferd med å bli et mobilt intranett både for førstelinjearbeidere og skrivebordsarbeidere.


Rik funksjonalitet

Mobile medarbeiderapper er ikke et helt nytt fenomen. Men mange av disse har vært motivert fra selskapets og ikke de ansattes side. Eksempler er apper for bemanning, vaktplanlegging og timeføring. I den nye generasjonen av medarbeider-apper finnes det mange ulike oppgaver som kan utføres; deling av selskapsnyheter, tilbakemeldinger, krisekommunikasjon, kulturbygging, teamsamarbeid, chat, undersøkelser, anerkjennelse fra kolleger, finne medarbeidere, obligatorisk innhold, utfylling av skjemaer, deling av ideer, enkel tilgang til forretningssystemer etc.
Støtter flere strategier

Den økte funksjonaliteten kan gjerne gjøre det utfordrende å få et grep på profilen til de ulike appene. Clearbox har derfor definert fire ulike strategier som en medarbeiderapp kan støtte:

 • Communications: Interne nyheter eller meldinger fra virksomheten ut til brukerne, samt tilbakemeldinger og sosial kommunikasjon blant ansatte.

 • Operations: Praktiske aktiviteter, eksempelvis skiftbytte, HR-tjenester eller integrasjoner med operative verktøy. Gir brukerne verktøyene de trenger for å få utført sin jobb.

 • HR & People: Fokus på mennesker, kolleger og personalisering, via engasjement eller personrelaterte oppgaver som onboarding, trening eller ytelsesforbedring.

 • Digital Workplace: Appen blir en inngangsport til den digitale arbeidsplassen, inkludert tilgang til data og informasjon fra andre systemer. Kan erstatte et tradisjonelt intranett.Blant de 23 appene som Clearbox har undersøkt så varierer det i hvilken grad de har støtte for drift, HR og digital arbeidsplass, men alle har støtte for internkommunikasjon. Derfor velger vi også å bruke begrepet intranett app fremfor det mer generelle begrepet medarbeiderapp / Employee App.

Evaluering basert på brukerscenarier

Vi mener at brukerscenarier er en smart måte å velge teknologi på, og Clearbox bruker ialt 9 brukerscenarier for å evaluere hvordan de ulike appene kan støtte forskjellige prosesser, uavhengig av hvilke funksjoner og egenskaper den enkelte tilbyder vektlegger. • User Experience: Brukeropplevelse handler både om hvor enkle appene er å bruke, samt hvor intuitive de er uten veiledning eller opplæring.

 • Publisher & administrator experience: Det er ikke bare sluttbruker som trenger gode brukeropplevelser. Også redaktører og administratorer trenger effektive og brukervennlige verktøy.

 • Company communications: Informasjon må kunne deles i et format som fungerer både for kommunikatører og brukere, både i form av lengre artikler, som korte meldinger og i form av video og interaktivt innhold

 • Chat, social and engagement: Dette handler både om sikre chatløsninger, sosial funksjonalitet som å kunne dele, kommentere og like, og om muligheter til å få ideer og tilbakemeldinger fra ansatte

 • Training and e-learning: Via en mobil applikasjon er det mulig for en førstelinjearbeider å kunne delta i trening og opplæring «in the flow of work». Noen tilbydere satser på å tilby læring integrert i en intranett-app, mens andre anbefaler å bruke dedikerte læringsverktøy

 • Integrations and employee services: Travle førstelinjearbeidere trenger rask og enkel tilgang til HR-tjenester og -verktøy, inkludert bl.a. personalinformasjon, help desk, policy-dokumenter etc.

 • Information finding: Å finne og gjenfinne informasjon, både om artikler, dokumenter og kolleger, kan ofte være en utfordring i en app. Her er det stor forskjell mellom tilbyderne

 • Analytics: God analyse handler ikke bare om å måle trafikk og aktivitet, men vel så mye om å kartlegge i hvilken grad appen støtter viktige prosesser og bidrar til økt produktivitet

 • Wildcard: I dette scenariet inkluderer Clearbox prosesser og opplevelser som representerer en innovasjon, og som ikke passer direkte inn i de 8 brukerscenariene beskrevet ovenfor.


Apper som utmerker seg

I sin evaluering av intranett apper trekker Clearbox bl.a. frem tyske Staffbase, danske Actimo, britiske Blink og sveitsiske Beekeeper. Staffbase fordi den scorer høyt både på internkommunikasjon, HR og digital arbeidsplass. Actimo, fordi den scorer ekstra sterkt på HR i form av trening og e-læring. Britiske Blink trekkes frem fordi appen gir god støtte for operative prosesser og er et brukervennlig startpunkt i den digitale arbeidsplassen. Sveitsiske Beekeeper er ekstra sterk på chat og sosial funksjonalitet. Irske Workvivo, en spennende nykommer, har bare fått en delvis evaluering i Clearbox-rapporten, men trekkes frem bl.a. på grunn av sitt brukervennlige design. Vi har tidligere i en bloggpost om intranett apper trukket frem trukket frem både Staffbase, Blink, Beekeeper og Workvivo som gode løsninger og har også i en egen bloggpost omtalt Kahoot! sitt oppkjøp av danske Actimo.


Mer informasjon og bistand

The New Company bistår virksomheter både med å finne og ta i bruk nye verktøy på den digitale arbeidsplassen. Sammen med utvalgte partnere kan vi få en digital løsning for dine ansatte opp og stå på rekordtid. Les mer om ulike medarbeiderapper her, og kontakt oss via vår chatbot hvis du trenger hjelp til å komme i gang.

Comments


bottom of page