top of page

Etter at klasseromsundervisning og elæring har vært dominerende læringsformer for bedrifter i mange år, skjer det nå større omstillinger i dette markedet. Dette er drevet av flere trender vi kjenner fra våre private liv, bl.a. økt bruk av mobil, stadig kortere tid vi klarer å fokusere på et tema, såkalt «attention span», samt økt personalisering og tilpasning til egne ønsker og karrierevei. Dette er også drevet av et behov hos bedriftene omå kunne levere læring og trening som er tilpasset arbeidshverdagen til den enkelte. To teknologitrender peker seg ut: Micro-learning og Learning Experience Plattformer.

Læringsplattformer

Kunnskapsmedarbeidere bruker ifølge undersøkelser opp til tredjedel av sin arbeidstid til å organisere, oppdatere og finne informasjon som er kritisk i forhold til jobben. Et ytterligere problem er at informasjonen ofte er utdatert eller befinner seg i siloer, utilgjengelig for den som søker og trenger informasjonen. Ny, smart og mer brukervennlig teknologi er i ferd med å endre dette og gjøre viktig kunnskap mer oppdatert og mer tilgjengelig.De viktigste teknologiske grepene er bruk av sosial funksjonalitet, enklere samhandling, bedre brukergrensesnitt og kunstig intelligens.

Kunnskapsforvaltning

Vi er blant de første til å understrekeat introduksjon av nye digitale verktøy på arbeidsplassen handler om mye mer enn digitalisering; som endringsledelse, justerte arbeidsprosesser, kulturell modning etc. Men det finnes nå en rekke digitale verktøy som du kan ta i bruk for å understøtte dittendringsprosjekt. Eksempelvis kan du få hjelp til å planlegge endringsreisen, velge og prioritere initiativer, definere mål og resultater, crowdsource ideer fra kunder og ansatte, samhandle effektivt i team eller lære ansatte opp i nye arbeidsrutiner og teknologier.

Endring og innovasjon

Læring og innovasjon

Mens opplæring gjerne har hatt fokus på å trene ansatte opp i ferdigheter som allerede er definert, handler kunnskapsforvaltning mer om å fange og definere kunnskapen som finnes i en bedrift, og å gjøre den tilgjengelig. I takt med trender som økt samhandling og bruk av kunstig intelligens tror vi på en tettere kobling mellom læring, kunnskapsforvaltning og søk, som en integrert del av «flow of work». Dette krever endringsvilje, både hos ledere og ansatte. Men ikke minst krever det endringsforståelse og investeringsvilje på selskaps-og ledernivå.

bottom of page