top of page

Moderne selskapswikier

Hvis du trodde at selskapswikier er historie, må du tenke om igjen. Den ledende plattformen, Confluence, brukes ikke lenger bare av IT-folk, men av alle miljøer som har behov for å holde bedriftsinformasjon oppdatert. Samtidig har nykommere som Tettra, Slab og Nuclino gitt Wiki-genren nytt liv, med mer brukervennlige verktøy og grensesnitt, både for den som redigerer og den som skal bruke informasjonen.

Knowledge Sharing

Mens wikiene har fokusert på felles redigering av tekstlig innhold, så legger kunnskapsdelingsplattformene (Knowledge Sharing Platforms) til rette for deling av all type relevant kunnskap. Dette kan både være informasjon fra bedriften selv, fra ansatte og fra eksterne kilder, og det kan både være dokumenter, websider, video og andre innholdstyper. Innholdet organiseres i temaer via kanaler eller søkbare hashtags, men kan også deles og diskuteres med kolleger. Eksempler i denne kategorien er bl.a. BoostHQ og Bloomfire.

Q&A-plattformer

Question & Answers (Q&A) eller Frequent AskedQuestions (FAQ) kan være gode metoder for å overføre kunnskap. Yammer, det sosiale nettverket i Office 365, har f.eks. utviklet en egen Q&A-funksjon, hvor ansatte som er medlemmer av et community både kan stille og besvare spørsmål. Etter hvert som svarene kommer inn, kan gruppeadministrator markere hvilket svar som er det beste, og riktige. For support-og opplæringsformål kan en Q&A-builder også brukes til å bygge en Chatbot som konverserer med en ansatt gjennom en Q&A-tråd.

AI-drevet kunnskap

Noen tilbydere har klart å ta kunnskapsplattformene ett hakk videre, ved å ta i bruk kunstig intelligens. Guru bruker f.eks. AI til å forene og verifisere kunnskap som allerede befinner seg i bedriften. Det opprinnelige innholdet kan godt ligge spredt på intranettet, i samhandlingsplattformer, i wikier, salgssystemer eller hjelpesentre, men blir til felles kunnskap ved hjelp av Guru, som gjør kunnskapen tilgjengelig for ansatte i realtid. En annen spennende nykommer er Capacity, som har utviklet en AI-drevet kunnskapsbase.

Project Cortex

I kunnskapsmiljøer er det også knyttet betydelig interesse til hva Project Cortex, Microsoft sitt nye kunnskapsnettverk, kommer til å bety. Cortex er bl.a. drevet av kunstig intelligens, og vil kunne hente og foredle innhold fra ulike deler av en Office 365-løsning. Foredlet og kategorisert kunnskap blir levert til brukeren i form av emnekort, emnesider og et kunnskapssenter, i tillegg til å være tilgjengelig også via Office, Outlook og Microsoft Teams.

Kunnskapsforvaltning

Kunnskapsmedarbeidere bruker ifølge undersøkelser opp til tredjedel av sin arbeidstid til å organisere, oppdatere og finne informasjon som er kritisk i forhold til jobben. Et ytterligere problem er at informasjonen ofte er utdatert eller befinner seg i siloer, utilgjengelig for den som søker og trenger informasjonen. Ny, smart og mer brukervennlig teknologi er i ferd med å endre dette og gjøre viktig kunnskap mer oppdatert og mer tilgjengelig. De viktigste teknologiske grepene er bruk av sosial funksjonalitet, enklere samhandling, bedre brukergrensesnitt og kunstig intelligens.

bottom of page