top of page

Adaption Platforms

De siste årene har det vokst frem en flora av digitale adapsjonsplattformer, bl.a. Whatfix, AppLearn, WalkMe og Userlane. Disse kan tas i bruk både på SaaS-programvare og på skreddersydde applikasjoner. Bedriften lager da digitale brukerreiser som veileder brukeren inne i den nye applikasjonen. Brukerreisene kan fornyes og oppdateres etter hvert som brukerne blir mer erfarne eller applikasjonen får ny funksjonalitet. Ved introduksjon av ny teknologi på jobben, kan adapsjonsplattformene være et alternativ til mer tradisjonell systemopplæring.

Change-plattformer

Change Management-plattformer spenner over et bredt område. Med Orgmapper kan du få hjelp til å finne de gode interne endringsagentene, basert på såkalt Organizational Network Analysis. Med Change Compass kan du analysere hvilken effekt ulike endringsinitativ har på kunder og ansatte mens JTask Pulse kan støtte deg gjennom engasjement, kommunikasjon, trening og måling. Vi har spesiell sans for finske Howspace som knytter sammen endringsledelse, læring og workshops.

Crowdsourcing i sosiale nettverk

Mange arbeidstakere er engasjerte og har ideer i forhold til egen arbeidsplass. Så hvorfor ikke ta brukerne på alvor, og invitere dem til selv å komme med forbedringsforslag og nye ideer? En svært enkel fremgangsmåte er f.eks. å utnytte sosiale funksjoner i Yammer og Workplace som polls og diskusjonstråder, eller å ha egne grupper for forbedringsforslag og innovasjon.

Innovasjonsplattformer

Hvis du ønsker å ta vare på forbedringsforslagene og de innovative ideene, anbefaler vi å investere i en innovasjonsplattform som kan kombinere crowdsourcing fra ansatte med en mer strukturert prosess for behandling og foredling av ideene. Eksempler på innovasjonsplattformer som har systematisert slik crowdsourcing er bl.a. norske Induct Software og britiske Sideways6. Ja Sideway6 kan integreres både med Yammer, Microsoft Teams og Workplace from Facebook.

Vi er blant de første til å understreke at introduksjon av nye digitale verktøy på arbeidsplassen handler om mye mer enn digitalisering; som endringsledelse, justerte arbeidsprosesser, kulturell modning etc. Men det finnes nå en rekke digitale verktøy som du kan ta i bruk for å understøtte ditt endringsprosjekt. Eksempelvis kan du få hjelp til å planlegge endringsreisen, velge og prioritere initiativer, definere mål og resultater, crowdsource ideer fra kunder og ansatte, samhandle effektivt i team eller lære ansatte opp i nye arbeidsrutiner og teknologier.

Endring og innovasjon

bottom of page