top of page

Intelligent søk

Microsoft Search og SharePoint

Med sin dominerende posisjon i den digitale arbeidsplassen, er det naturlig at de fleste søkeopplevelser som arbeidstakere har, er knyttet til Microsoft og Sharepoint. Microsoft har nå lansert nye søkeopplevelser både for Office 365-applikasjonene og for Sharepoint. Disse er basert på bruk av Microsoft Graph, som viser søkeresultater som er relevant for den enkelte bruker. Microsoft sin nye søketeknologi støtter imidlertid fortsatt ikke alle søkebehov som finnes i forhold til et intranett. Såkalt Classic Search brukes derfor fortsatt i publiseringssiter, klassiske teamsites og i det sentrale søkesenteret.

Elastic Workplace Search

Selv om du tar i bruk et «Intranet-Out-Of-the-Box» basert på SharePoint, er du ikke bundet til å bruke SharePoint sin søketeknologi. SharePoint har eksempelvis sin største i styrke i forhold til dokumentsøk, særlig hvis brukerne hos deg har vært flinke til å bruke metadata i kategorisering av dokumenter. Men kanskje er det ikke dokumenter som er viktigst for størstedelen av dine ansatte? Flere av de uavhengige intranett-løsningene har f.eks. istedet investert i Elastic Search, som også er en populær søketeknologi i startupmiljøer.

Intelligente søkemotorer

Søk er ett av områdene hvor investeringer i kunstig intelligens raskest har fått avkastning. Eksempler på bruksområder er Q&A-baserte dialoger via en Chatbot, som baserer sine svar på en kombinasjon av AI-og søketeknologi. Andre eksempler er at selve søkemotoren ved bruk av AI raskere og mer treffsikkert kan finne frem til ønsket innhold. Konsulentselskapet Gartner fokuserer dermed mer på det de kaller for «Insight Engines» enn på tradisjonelle søkemotorer. Eksempler her er foruten Elastic selskaper som Coveo og Lucidworks.

Amazon Kendra

I slutten av 2019 dukket det opp en ny potensiell «utfordrer» innenfor Enterprise Search, nemlig Amazon. Amazon lanserte da en ny søkeopplevelse, Amazon Kendra, basert på AI og maskinlæring. Kendra vil også være i stand til å koble opp en rekke 3. partskilder for indeksering og søk, inkludert plattformer som SharePoint, Box, Dropbox og Salesforce. Amazon Kendra har også hos pilotkunder testet ut integrasjoner mot digitale assistenter som Workgrid.

Når ansatte blir spurt om hvilken funksjonalitet de ønsker sterkest forbedring av innenfor en digital arbeidsplass, så er svaret nesten alltid søk. En optimal søkeopplevelse er avhengig både av gjennomtenkt oppsett av kilder, en sterk søkemotor og gode filtreringsmuligheter. Søkeresultatet bør også kunne personaliseres i forhold til brukerens interesser og konsum av innhold, slik at søkeresultatet oppleves som relevant. I tillegg til et søkesenter er det i dag også mulig å få svar og gjenfinne innhold via en Q&A-basert chatbot.

bottom of page