top of page

Sosiale nettverk

Yammer Enterprise

Det er godt over 10 år siden Yammer ble etablert som et «Enterprise Social Network». Yammer ble kjøpt opp av Microsoft i 2012, og etter noen år med uklar strategi har Yammer de siste par årene fått en klar posisjon innenfor Office 365-suiten og fått fart på produktutviklingen. En helt ny versjon, med bedre design og en tydeligere satsing på communities, kunnskapsdeling og innovasjon, blir lansert i 2020. Vi tror derfor at tiden er inne for mange Office 365-kunder til å oppdage eller gjenoppdage Yammer.

Workplace from Meta

«Facebook på jobben», Workplace, ble lansert i 2016 og ble tidlig tatt i bruk av mange norske bedrifter. I mange andre land er imidlertid skepsisen stor til Facebook, selv om Workplace er en egen løsning. Med et brukergrensesnittsom er svært likt Facebook for oss som privatpersoner, er terskelen lav både for å gjøre seg kjent og ta plattformen i bruk. Workplace utmerker seg for alvor som sosial delings-og engasjementskanal, men har også i økende grad lagt til rette for integrasjon med andre applikasjoner på jobben..

Slack Enterprise Grid

Mens Slack først og fremst er kjent som en chatbasert samhandlingsplattform for selvstendige team, så har Slack også en løsning som er rettet mot større organisasjoner; Slack Enterprise Grid. Her finnes det muligheter bl.a. for å lage offentlige kanaler rettet mot alle i virksomheten, lage delte kanaler, med medlemmer både innenfor og utenfor bedriften, og å søke etter informasjon på tvers av bedriften. Inntil Enterprise Grid vokser og utvides i funksjonalitet, vil nok de fleste først og fremst bruke Slack til samhandling i team.

Sosiale nettverk i andre apper

Mens de fleste av oss gjerne forbinder begrepet «sosial» med nettverk som Facebook, Twitter og Linkedin i våre private liv, og Yammer og Workplace på jobben, så er det mulig å tilrettelegge sosial funksjonalitet i alle typer applikasjoner. Eksempler her er Jam (integrerer med SAP-apper) og Chatter (integrert med Salesforce). Den store verdien av de sosiale funksjonene oppnår man selvsagt først når man også investerer i de aktuelle økosystemene, i disse tilfellene SAP og Salesforce.

Intranett med sosiale egenskaper

Moderne intranett fremstår i dag både med bedre brukeropplevelse, ny funksjonalitet og brede integrasjoner. Mange av de skybaserte intranett-løsningene har der for også implementert sosial funksjonalitet som grupper, aktivitetsstrøm, kommentarer, likes og deling. Du har da et valg om du vil bruke de innebyggede sosiale funksjonene i intranettløsningen din, eller om du i stedet vil ha et eget sosialt nettverk i tillegg til eller som en erstatning for intranettet.

Utviklingen av teknologi på arbeidsplassen har mer og mer blitt preget av “consumerization”, hvor vi tar med oss de digitale opplevelsene vi har som privatpersoner, og forventer å få et like brukervennlig tilbud på jobben. Ett av områdene hvor dette har slått særlig sterkt ut, er innenfor sosial atferd og teknologi. Det er nå vel 10 år siden konsumentorienterte plattformer som Facebook, Twitter og Linkedin ble etterfulgt av bedriftsplattformer som Yammer og JiveSoftware. I 2016 lanserte Facebook sitt alternativ; Workplace from Facebook (Nå Workplace fra Meta), som har fått et solid fotfeste i markedet, særlig i Norge.

bottom of page