top of page

Engasjementsverktøy

Events

Events er en aktivitet som binder sammen aktiviteten i digitale plattformer med fysiske samlinger på jobben. En god eventfunksjon bør gjøre det mulig å skape engasjement både før, under og etter selve arrangementet. Ved å demokratisere rettighetene til å skape et event i en digital plattform, kan events både brukes til faglige og sosiale samlinger, og til større og mindre arrangementer i bedriften. For kontormedarbeidere kan det ha en ekstra verdi å kunne integrere et event med kalender.

Nettkringkasting

Mens videokonferanser gjerne er toveis videomøter mellom et fåtall deltakere, så stilles det større krav både til teknisk kvalitet, planlegging og gjennomføring hvis du ønsker å direktekringkaste events eller dele et webinar med et større publikum. Både Workplace from Meta, Google og Microsoft støtter slik nettkringkasting, eller Live Video. I Office 365-plattformen kan Live Video kringkastes både via Microsoft Streams direkte og innebygget i Yammer eller Microsoft Teams. Andre Live Video-plattformer som kan brukes på jobben er bl.a. Zoom.us, Ustream, Vimeo og Livestream.

Videodeling

Å fortelle en historie gjennom en video, utløser gjerne større engasjement enn andre fortellerteknikker. Derfor ser vi en økende bruk av video på den digitale arbeidsplassen, enten det handler om nyheter, informasjon fra ledelsen eller gode human touch-historier. Videoer kan også brukes som en sentral del av læringsprogrammene eller bygges inn på intranettet. Brukerskapte videoer er også engasjerende og kan enkelt deles i nyhetsfeeden i bedriftens sosiale nettverk. Har virksomheten din et stort videovolum, kan det være aktuelt å vurdere en egen videoportal, hvor videoer kan lastes opp og organiseres i kanaler.

Podcaster på jobben

Flere norske bedrifter eksperimenterer nå med podcaster på jobben. På mange måter kan en podcast være enklere å produsere enn en videoproduksjon, og kan også konsumeres mer fleksibelt, for eksempel på vei til og fra jobben. Vi ser at podcaster gjerne brukes for å løfte frem fageksperter innenfor en bedrift, så kanskje er podcaster blitt vår tids blogg? Det finnes løsninger for å distribuere podcaster internt i en bedrift, men foreløpig har det ikke vokst frem noen tydelige markedsledere, hverken for sikker tilgang eller for konsum av innhold.

Polls og surveys

Mange sosiale nettverk og kommunikasjonsapper har innebygde løsninger for polls og surveys, men slik funksjonalitet finnes gjerne også i moderne intranett. Polls brukes først og fremst for å engasjere ansatte rundt et aktuelt tema, og kan like gjerne tas i bruk av ansatte som av ledere. Dersom hensikten ved en meningsmåling er å få representative svar eller svar som kan brukes som grunnlag for en beslutning, anbefaler vi å ta i bruk anonyme surveys. Her kan det også være aktuelt å bruke egne 3. partsverktøy.

Vi mennesker kommuniserer, tar imot informasjon og lærer på ulike måter til ulike tider. Derfor er det viktig også å kunne ta i bruk verktøy på jobben som ikke bare informerer, men som engasjerer. Dette kan eksempelvis være rike medier som bilder og video, interaktive løsninger eller aktiviteter som innbyr til aktiv deltakelse. Skybaserte og mobile plattformer har gjort det ennå enklere å ta i bruk engasjementsbaserte verktøy på jobben, som events, video, podcaster og surveys. Både leverandører av intranettløsninger, sosiale nettverk og kommunikasjonsapper tar nå slike engasjementsverktøy i bruk.

bottom of page