top of page

Hvordan velge et moderne intranett for dine hybride team og førstelinjearbeidere?

Intranettet har for alvor gjort comeback under og etter pandemien. Behovet for god internkommunikasjon, engasjement og kulturbygging er forsterket. Samtidig har valgmulighetene økt kraftig. Dette webinaret inneholder strategier og tips om hvordan du kan velge et moderne intranett for dine hybride team og førstelinjearbeidere. Fra Intranettdagene 2021.

bottom of page