top of page

Hvordan bruke Teams smartere

Microsoft har nå over 145 millioner brukere. Men en fersk analyse av nesten 100.000 team over hele verden viser at de fleste ikke bruker Teams-plattformen fullt ut. De fleste virksomheter bruker fortsatt kun videomøtene i Teams. SWOOP Analytics deler hovedfunnene fra rapporten med et norsk publikum Fra webinaret «Hvordan bruke Microsoft Teams smartere».

bottom of page