Hvordan bruke Teams smartere

Microsoft har nå over 145 millioner brukere. Men en fersk analyse av nesten 100.000 team over hele verden viser at de fleste ikke bruker Teams-plattformen fullt ut. De fleste virksomheter bruker fortsatt kun videomøtene i Teams. SWOOP Analytics deler hovedfunnene fra rapporten med et norsk publikum Fra webinaret «Hvordan bruke Microsoft Teams smartere».