top of page

Viktigheten av internkommunikasjon i virksomhetene

Intern kommunikasjon i virksomhetene – etter pandemien - er viktigere enn noen gang. Interne kommunikasjonsplattformer kan hjelpe bedrifter med å revolusjonere måten de jobber på og samle virksomheten rundt felles mål og verdier. Frank Wolf utdyper hvordan han ser på intranett-trendene og viktigheten av «employee experience».
Fra Intranettdagene 2021.

bottom of page