top of page

Bedre sammen - et webinar om smart samhandling

I løpet av pandemien har mange virksomheter lansert eller økt bruken av plattformer for sosial samhandling på jobben, som Microsoft Teams, Yammer eller Workplace from Meta. Men fungerer det – og fungerer det bra? Cai Kjær fra SWOOP Analytics forteller hvordan det er mulig å svare på disse spørsmålene ved bruk av analyseverktøy. Fra webinaret «Bedre sammen».

bottom of page