top of page

Våre

 Rapporter 

  • Morten Myrstad

Intranettet er i utvikling


Intranettet har vært en viktig del av manges arbeidshverdag siden internettet tok verden med storm, både gjennom å forenkle IT administratorers valg av de ansattes hjemmeside, som en bærebjelke for internkommunikasjon og som et samlingspunkt for nyttig informasjon. Men digitale verktøy endres raskt, og nye systemer blir tatt i bruk. Hvordan påvirker dette intranettets rolle, og hva kan eventuelt ta over stafettpinnen? I denne posten ser vi på hva Office 365 og SharePoint kan tilby.


Communication Sites

SharePoint, en av pilarene innen Office 365, lanserte i 2017 det de kaller Communication Sites, og tilbyr med det et elegant hjelpemiddel for organisatorisk historiefortelling for et bredt publikum. Dette innebærer ferdige templates hvor en kan kombinere ulike layouts på en og samme side, enkle koblinger til annet innhold i O365-universet, samt muligheten for å legge til O365-profilene til medarbeiderne som er ansvarlige for den aktuelle bragden. Med andre ord kan communication sites enkelt dekke behovet for internkommunikasjon.


Hub Sites

Communication sites er jo helt genialt tenker du kanskje, men det stopper ikke der. I 2018 ble også Hub Sites rullet ut til O365-kunder, noe som kan fungere som et intranett ‘ut-av-boksen’. En hub site fungerer som en paraply-site som samler aktuelle team sites og communication sites under ett tak, og dermed løfter dem ut av sine respektive siloer. Dette betyr sammenfallende design og navigasjon på tvers av alle sitene, men viktigst av alt gir hub siten et dynamisk bilde av hva som skjer i avdelingen eller organisasjonen gjennom å trekke frem saker fra de underliggende sitene.


Det er ingen tvil om at behovene som dagens intranett dekker vil bestå, men med nye løsninger er det viktig å stille spørsmålstegn ved hvilke verktøy som skal dekke disse behovene. Med communication og hub sites tilbyr Microsoft en enkel ut-av-boksen-løsning for brukere av SharePoint Online.

留言


bottom of page