top of page

Våre

 Rapporter 

  • Morten Myrstad

Digital endring - med hode, hjerte og mage


- For å lykkes med et endringsprosjekt, må de ansatte forstå behovet med hodet, ønske det i hjertet og kjenne på endringen med magen, for at bena skal begynne å gå i ønsket retning, sier Per Christian Eggen, som er en erfaren endringsrådgiver.


Per Christian Eggen er en av gründerne bak The New Company, med bred erfaring fra en rekke change management-prosjekter og med en forkjærlighet for Dilbert. Mange vil kalle ham en erfaren change management-rådgiver, men selv synes han begrepet "change management" er noe fremmedgjørende og høres ut som en utskifting av ledergruppen.


Etter å ha vært involvert og ansvarlig for mange change management-initiativ over en årrekke, har Per Christian opparbeidet seg en erfaring og kompetanse som er få forunt.

Denne kompetansen har også The New Company og The New Company sine kunder nytt godt av.


Hva er det viktigste for å lykkes med change management?


- Jeg pleier å si at change management, endringsledelse eller adapsjon, et begrep jeg foretrekker for IT-prosjekter, handler om fire-fem elementer. For alle prosjekter er det viktig med forankring, kommunikasjon, opplæring og måling. I store organisasjoner er også interessent-håndtering et sentralt element, hvor det ofte er helt avgjørende å ha et bevisst forhold til nøkkelpersoner.


- Når det gjelder forankring handler det om planlegging og godt fotarbeid, og spesielt inn mot ledergruppen og fagforeninger. Det er viktig at ledelsen er med på gjennomføringen av prosjektet både gjennom prat og handling, og ofte kan det være lurt med en-til-en-opplæring av nøkkelpersoner eller ledergrupper. Dette hjelper både med forankring og i forhold til kommunikasjon. I tillegg vil det være lurt å rekruttere engasjerte enkeltpersoner blant de ansatte. Dette vil kunne være avgjørende for endringsprosjektet da disse fungerer som naturlige drivkrefter, eller endringsagenter internt i organisasjonen.


Ellers er grundig opplæring generelt helt sentralt for å sikre adapsjon, og det er viktig å forstå at "vanlige" ansatte utenfor prosjektgruppen ikke er like entusiastiske, for oftest er de ikke det. Måling er også en viktig ingrediens i adapsjon av ny teknologi og kan gi viktig innsikt.


Det finnes et hav av teorier innen change management. Er det noen av disse du benytter aktivt?


- Det ligger mye metodeverk bak change management-teorier. Ofte er det en kombinasjon av klassiske modeller som tilpasses prosjektsituasjonen som ligger til grunn. Enkelt forklart er det viktigste er at de ansatte må forstå med hodet, ønske det i hjertet og kjenne på endringen med magen, for at bena skal begynne å gå i retningen vi ønsker. Jeg tror teoretiske modeller har en stor verdi dersom man ikke kan faget, men mye blir etter hvert implisitt og erfaringsbasert. Det finnes både myke og harde teorier og modeller, men vi bruker som regel noe midt imellom. Vi endrer oss ikke bare ved å lage mål og snakke om dem. Vi må også sette noen krav og forventninger til hver av oss. Det kan enkelt sagt ikke bare være en dato for når overgangen til et nytt system må være gjennomført.

Comments


bottom of page