top of page

Office 365

Office 365 ble lansert i 2011, men det var for alvor da Satya Nadella overtok som Microsoft-sjef i 2014 at Microsoft fikk fart på sin skysatsing med Office 365 i spissen. For bedrifter som allerede har hatt en Office-pakke, med Word, Excel, PowerPoint og Outlook, har det gjerne vært en lett beslutning å gå over til en skybasert lisens. Bedriften har også med på kjøpet fått tilgang til en rekke andre skyapplikasjoner som Sharepoint, Yammer og Microsoft Teams. Men mange bedrifter bruker fortsatt bare en mindre de av mulighetene som ligger i Office 365. Dels kan dette skyldes at Office 365 kan synes overveldende for mange, men dels skyldes det nok også bevisste valg hvor bedrifter utover Office-pakken velger det de oppfatter som «best of breeds» av applikasjoner.

Google Workspace

Google er et ektefødt barn av skyen, og lanserte allerede i 2006 produktivitetsverktøyet Google Apps, med Gmail, Docs, Sheets og Slides. Etter hvert er plattformen Google Workspace utvidet både med Sites, Drive for lagring, Hangouts Chat og Google Currents, som er Google sitt sosiale nettverk for bedrifter. Svært mange startups bruker Google Workspace, mens Microsoft med sin Office 365 fortsatt har et sterkere grep på større og etablerte bedrifter. Google Workspace inngår i en større satsing på skyen fra Google sin side, Google Cloud.

Fra IBM til HCL

Historisk har IBM vært en ledende aktør i markedet for produktivitetsløsninger, med integrerte samhandlingsløsninger som Domino og Connections, med tilhørende løsninger for mail, intranett, dokumenthåndtering og videomøter. Men IBM mistet gjennom årene terreng. Nå er både Domino, Connections og andre teknologier solgt til indiske HCL Technologies, men det gjenstår å se om dette kan føre til en fornyet produktutvikling og nytt momentum i markedet.

Nisjeaktører

Markedet for produktivitetssuiter er altså på mange måter et ubalansert duopol mellom Microsoft og Google. Men fra tid til annen dukker det opp spennende utfordrere på deler av teknologipakken. Quip, en applikasjon som integrerer dokumenter, slides og regneark i en og samme løsning, ble kjøpt av Salesforce og er nå tett integrert med CRM-plattformen. Startups som bl.a. Front, Spike og Newton prøver alle å gjøre email til en bedre og mer produktiv brukeropplevelse, med islett av samhandling. Ellers kan kanskje Amazon med tiden bli en utfordrer til Microsoft og Google, med sine applikasjoner Amazon Workmail og Amazon WorkDocs. Apple sine produktivitetsverktøy vil nok fortsatt kun bli brukt i rene Apple-miljøer.

Produktivitetsverktøy

Til tross for fremveksten av nye teknologier på jobben så fortsetter produktivitetsverktøy som mail, kalender og office-dokumenter å være en «grunnpakke» for bedrifter flest, og sentrale brukergrensesnitt for ansatte. Men mange virksomheter klarer fortsatt ikke å utnytte fortrinnene som ligger i samhandling i skyen eller via mobil: Som å jobbe på ett og samme dokument, som å bruke mail smartere eller som å flytte endeløse diskusjoner ut av mail og over i en samhandlingsplattform. Samtidig er dette et marked med få valgmuligheter for kundene, men hvor startups dukker opp fra tid til annen og utfordrer de store aktørene.

bottom of page