Banner Webinar SWOOP.png

Bedre sammen - Smart samhandling i Teams, Yammer eller Workplace from Facebook.

Se opptak fra webinar med SWOOP Analytics 3. februar

I løpet av 2020 har mange virksomheter lansert eller økt bruken av plattformer for sosial samhandling på jobben, som Microsoft Teams, Yammer eller Workplace from Facebook. Men fungerer det  – og fungerer det bra?

 

Dette er spørsmål som mange innenfor ledelse, IT, kommunikasjon og HR stiller seg og som gruppeadministratorer og community managers gjerne skulle kunne gi gode svar på.

 

SWOOP Analytics, som er en plattform for sosial nettverksanalyse, er et av få verktøy som kan hjelpe deg med å gi svarene. I webinaret «Bedre sammen» 3. februar delte vi mer informasjon – både om hvordan – og om hva som kjennetegner bedre samhandling.  

Her er noen eksempler på spørsmål som det er naturlig å stille i forbindelse med samhandling i Teams, Yammer eller Workplace from Facebook:

 • Hvordan ligger vi an med adapsjon?

 • Hvor bredt og dypt er engasjementet?

 • Hva kjennetegner en velfungerende gruppe?

 • Hva er samarbeidsmønsteret i vår virksomhet?

 • Hvem lager, deler, kommenterer og liker innhold?

 • Hva kjennetegner ulike grupper av ansatte i et nettverk?

 • Hvor viktig er det at ledere engasjerer seg og deltar?

 • I hvilken grad bruker vi den enkelte plattformen riktig?

 • I hvilken grad spiller plattformen godt sammen med andre verktøy?

 • Hvilken avkastning kan vi oppnå - innen produktivitet og innovasjon?

 • Hvordan kan sosiale nettverk binde oss sammen - når vi jobber hjemmefra?

 • Hva har vært verdien av god samhandling under COVID-19? Under og etter krisen?

 

Disse og andre spørsmål har SWOOP Analytics hjulpet virksomheter over hele verden med å gi svar på. SWOOP Analytics kan også analysere trender og brukermønstre basert på anonyme brukerdata fra millioner av arbeidstakere og tusener av samhandlingsgrupper. I tillegg gjennomfører SWOOP Analytics jevnlig benchmark-undersøkelser som SWOOP deler fritt, både for Teams, Yammer og Workplcace.

The New Company har inngått et nordisk samarbeid med SWOOP Analytics. I webinaret 3. februar delte Cai Kjær fra SWOOP og Morten Myrstad fra The New Company sin innsikt om bedre samhandling i Teams, Yammer og Workplace.