top of page

Moderne og uavhengige intranett

Hva kjennetegner moderne og uavhengige intranett? Hva kan vi lære fra COVID-19? Og hva kan franske LumApps bidra med for norske virksomheter? LumApps er en moderne, skybasert intranettplattform som kan tas i bruk i løpet av uker. Dette er en brukervennlig løsning som er tilpasset både kontoransatte og førstelinjearbeidere. Fra webinar med LumApps og The New Company.

bottom of page