top of page

Hvordan skrive en god sosial post?

Hvorfor er det slik at noen innlegg i en sosial plattform tar av og andre ikke? SWOOP Analytics har sett på innlegg som har fått ekstra høyt engasjement og funnet et sett med felles kjennetegn. Dette er praktiske eksempler som du kan lære av og ta i bruk. I Yammer, Workplace fra Meta eller i den sosiale feeden på intranettet. Fra Intranettdagene 2021.

bottom of page