top of page

Hvordan onboarde nyansatte digitalt

I hvilken grad er det et konkurransefortrinn for virksomheter å være moderne, også når det gjelder å onboarde nyansatte? Onboardingen bør starte i det øyeblikket en nyansatt har signert en arbeidskontrakt, lenge før den nyansatte dukker opp på den nye arbeidsplassen. Ingfrid Landnes og Morten Myrstad diskuterer. Fra Digital Arbeidsplass Live.

bottom of page