top of page

Inkludering og engasjement for førstelinjearbeidere

Pandemien er bak oss og hva nå? Virksomheter er i et kappløp for å modernisere sine løsninger for førstelinjearbeiderne. For moderne virksomheter er gode løsninger for førstelinjearbeidere et konkurransefortrinn. Arbeidstakere som føler seg verdsatt, som har en stemme og som føler at arbeidsgiveren deres lytter, er mer motivert for å bli. Fra Intranettdagene 2021.

bottom of page