top of page

Hva er en digital arbeidsplass?

«Hva er en digital arbeidsplass?». Er det et sted, en plattform, en kultur eller en måte å jobbe på? Er det tilstrekkelig å ha digitale videomøter, for å kunne beskrive arbeidsplassen som digital? Eller kreves det mer? Digital arbeidsplass var hovedtema i premieresendingen for Digital Arbeidsplass Live. Programledere: Ingfrid Landsnes og Morten Myrstad.

bottom of page