top of page

Bygg kultur og bedre opplevelser på arbeidsplassen

I løpet av pandemien har vi lært hvor viktig det er å være tilknyttet arbeidsplassen vår og kollegene vi jobber med. I fremtidens arbeidsplass blir det mer fjern- og hybridarbeid. Dette utfordrer virksomhetene, både når det gjelder verktøy og kultur. Conor Kiernan understreker viktigheten av å bygge kultur og gode brukeropplevelser på jobben. Fra Intranettdagene 2021.

bottom of page