Digital førstehjelp

Rådgivning og oppfølging virksomheten din trenger nå

Noen ganger skjer endringer ekstra fort og det er nødvendig med raske digitale grep basert på tilgjengelige interne eller eksterne ressurser. Vi har derfor vurdert hvor vår kompetanse kan komme ekstra til nytte, på kort eller mellomlang sikt. Les mer nedenfor om Digital førstehjelp, rådgivning og konkret oppfølging som virksomheten din kan ha behov for nå. 

 

Digital Krisehåndtering 

Vi kan gi deg råd på hvordan selskapets krisehåndtering kan understøttes av digitale ferdigheter, digitale plattformer og prosesser.

 

Digital Sparring 1til1 

Vi kan være digitale coacher for toppledere, mellomledere og fagansvarlige i Kommunikasjon, IT, HR og og Learning & Development. 

 

Digital Outsourcing 

Vi kan leies inn som remote ressurser på community management, internkommunikasjon, opplæring og support. 

 

Digital Pilotering 

Vi kan prosjektlede agile testing av nye digitale rutiner for kommunikasjon, samhandling, HR og opplæring, med etterfølgende målrettet utrulling.

 

Digital Helsesjekk 

Vi kan kartlegge status og muligheter i forhold til digital modenhet, ansattopplevelse og fjernarbeid. 

 

Digital Aksellerator 

Vi kan hjelpe deg med forsert planlegging og implementering av digitale initiativ. 

Digital Adapsjon

Vi kan hjelpe deg med endringsledelse og fasilitere bred og riktig bruk av digitale verktøy blant ledere og ansatte 

 

Hvis du har et digitalt behov nå som du ikke finner direkte i oversikten ovenfor, så ta kontakt med oss og vi finner sammen ut om vi kan hjelpe deg.  

 

For å komme i gang eller for mer informasjon, ta kontakt med oss.