Digitalt fjernarbeid og fjernledelse

Plan for «Remote Work» etter den umiddelbare krisen

Virksomheter, ledere og ansatte har de siste ukene vært gjennom et digitalt crashkurs i hvordan jobbe «remote». Fra hjemmekontorer har mange for første gang lært seg hvordan de kan gjennomføre og delta i virtuelle møter, og etter beste evne forsøkt å tilpasse seg en hverdag med fjernarbeid og fjernledelse. Vi tror tiden nå er inne til å starte planleggingen av ditt fremtidige virtuelle kontor.

 

Start kartleggingen nå

Hvordan vil den digitale, mobile og virtuelle arbeidsplassen din se ut, etter den umiddelbare krisen og i «the new normal»? Vi tror ikke du klarer å lage ferdig planen nå, men du kan starte nå. Med å samle erfaringer fra de siste ukene og hente ideer fra ansatte, mellomledere og alle deler av din organisasjon.Kartlegg både verktøy, prosesser og policies før COVID-19, akkurat nå, post COVID-19. Og begynn å lag hypoteser om hva den nye digitale hverdagen kan inneholde.

Hjelp til fasilitering av prosessen 

 

Vi har erfaring både med utvikling av digitale strategier, endringsledelse og utrulling og adapsjon av nye teknologier. Vi er vant til å jobbe tverrfaglig, i grenselandet mellom ledelse, IT, kommunikasjon, HR og forretningen. Vi er operative, og trår gjerne til både med piloter, kommunikasjon, opplæring og support for å bidra til vellykkede endringer. 

For å komme i gang eller for mer informasjon: Bruk Kontakt-skjema her

Disclaimer 

The New Company kan i en normalsituasjon levere og fakturere våre tjenester både i form av løpende timer, som en retaineravtale eller som et prosjekt estimert på bestemte forutsetninger. I den situasjonen vi er i nå, kan trolig hverken du eller vi bruke tid på detaljerte kravspesifikasjoner eller forhandlinger. Vi må derfor basere vår eventuelle bistand til deg basert på fakturering av påløpte timer, signering av non-disclosure agreements og tillit. 

© 2020 av The New Company. Personvernerklæring.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn - Grey Circle