Våre

 Rapporter 

  • Morten Myrstad

Zoom - senter i en virtuell arbeidsplass?


Zoom er ikke lenger bare en applikasjon for videomøter og videokonferanser. Vi tror Zoom kommer til å vokse frem som en av de viktigste plattformene i en virtuell og digital arbeidsplass, også med løsninger som har appell til oss som forbrukere.

Det er én forutsetning for vår spådom: At Zoom klarer å legge bak seg spørsmålene og tvilen som har vært knyttet til plattformens sikkerhet. Zoom ser ut til å være på vei. I oktober ble første del av end-to-end encryption lansert, og neste år kommer nye funksjoner for identitetsforvaltning og støtte for single sign-on.


Zoom som plattform

Den viktigste grunnen til at vi tror Zoom vil stå sentralt i virksomhetenes investeringsbeslutninger fremover, er at Zoom er i ferd med å utvikle seg til å bli en plattform. Zoom har et stadig større økosystem rundt seg, knyttet inn i Zoom sitt univers bl.a. ved hjelp av API-er. For mange teknologiselskaper, som eksempelvis Microsoft, Amazon, Google og Salesforce, så er det nettopp plattformdimensjonen som for alvor har bidratt til at veksttakten til disse selskapene både er høy og kontinuerlig.

Det fungerer bare

Vi mener ellers det er to grunner til at Zoom har lyktes så godt med å fremstå som selve symbolet på videomøter under COVID-19-krisen: 1: Zoom er både enkel å bruke også for nye brukere og fungerer som regel helt smertefritt, uten nedetid eller andre tekniske utfordringer. 2: Brukerne kommer rett inn i videomøtene og slipper å forholde seg til eller logge seg inn via andre brukergrensesnitt. En del av dette bildet er selvsagt også at Microsoft ikke klarte å utvikle Skype som forbrukerprodukt på samme måte som enterprise-produktet Teams. Dermed lå veien åpen for lærere og elever, kor, idrettslag, familier og andre som fikk sine første vellykkede erfaringer med videomøter via Zoom.


Zoom og Microsoft


Fremover blir det ikke like enkelt. Men Zoom har lagt et solid fundament, og ser nå også ut til å følge en annen strategi enn hovedkonkurrenten Microsoft. Microsoft Teams er blitt en hub og et startpunkt i den digitale arbeidsplassen og har knyttet mer og mer funksjonalitet inn i Microsoft Teams. Men – kan det bli for mye? Og dermed vanskelig for den enkelte å finne frem og klare å utnytte mulighetene effektivt? Zoom følger den motsatte strategien, og utfordrer Microsoft på ett punkt – videomøter. Selskapenes strategi i forhold til brukergrensesnitt og arbeidsflater («Canvas») er også ulik. I Teams består den primære arbeidsflaten av en kombinasjon av teams, kanaler, diskusjonstråder og menyer, mens i Zoom er det videokonferansen som er selve arbeidsområdet.


Spennende plattformgrep

Her er noen av måtene som Zoom nå prøver å utnytte sin posisjonering og sitt konkurransefortrinn på:

  • Zoom er ikke bare en plattform for videomøter men også for profesjonelle webinarer. I en tid hvor fysiske events har vært tilnærmet umulige har svært mange virksomheter tydd til webinarplattformen fra Zoom.

  • I oktober lanserte Zoom Zapps, som innebærer at møteledere og møtedeltakere enkelt kan ta i bruk andre applikasjoner, direkte i videomøtet. Ved lanseringen hadde 25 ledende aktører, som Salesforce, Miro, Box, Trello og andre adoptert strategien og er nå i ferd med å utvikle skreddersydde Zapps. Vi tror Zapps er et smart grep, med integrasjoner som vil bidra til å berike videomøtene og gjøre møtene mer effektive.

  • Samtidig lanserte selskapet OnZoom, som gjør det mulig for småbedrifter og entreprenører å starte eventbaserte tjenestetilbud innenfor en markedsplass som hostes av Zoom.


Telefoni og møterom

  • På samme måte som andre tilbydere av Unified Communication, har også Zoom et tilbud både innenfor telefoni og møteromsutstyr. Zoom Phone ble lansert så sent som i desember 2019, men er allerede tilgjengelig i 40 land.