top of page

Våre

 Rapporter 

 • Morten Myrstad

Zoom - senter i en virtuell arbeidsplass?


Zoom er ikke lenger bare en applikasjon for videomøter og videokonferanser. Vi tror Zoom kommer til å vokse frem som en av de viktigste plattformene i en virtuell og digital arbeidsplass, også med løsninger som har appell til oss som forbrukere.

Det er én forutsetning for vår spådom: At Zoom klarer å legge bak seg spørsmålene og tvilen som har vært knyttet til plattformens sikkerhet. Zoom ser ut til å være på vei. I oktober ble første del av end-to-end encryption lansert, og neste år kommer nye funksjoner for identitetsforvaltning og støtte for single sign-on.


Zoom som plattform

Den viktigste grunnen til at vi tror Zoom vil stå sentralt i virksomhetenes investeringsbeslutninger fremover, er at Zoom er i ferd med å utvikle seg til å bli en plattform. Zoom har et stadig større økosystem rundt seg, knyttet inn i Zoom sitt univers bl.a. ved hjelp av API-er. For mange teknologiselskaper, som eksempelvis Microsoft, Amazon, Google og Salesforce, så er det nettopp plattformdimensjonen som for alvor har bidratt til at veksttakten til disse selskapene både er høy og kontinuerlig.

Det fungerer bare

Vi mener ellers det er to grunner til at Zoom har lyktes så godt med å fremstå som selve symbolet på videomøter under COVID-19-krisen: 1: Zoom er både enkel å bruke også for nye brukere og fungerer som regel helt smertefritt, uten nedetid eller andre tekniske utfordringer. 2: Brukerne kommer rett inn i videomøtene og slipper å forholde seg til eller logge seg inn via andre brukergrensesnitt. En del av dette bildet er selvsagt også at Microsoft ikke klarte å utvikle Skype som forbrukerprodukt på samme måte som enterprise-produktet Teams. Dermed lå veien åpen for lærere og elever, kor, idrettslag, familier og andre som fikk sine første vellykkede erfaringer med videomøter via Zoom.


Zoom og Microsoft


Fremover blir det ikke like enkelt. Men Zoom har lagt et solid fundament, og ser nå også ut til å følge en annen strategi enn hovedkonkurrenten Microsoft. Microsoft Teams er blitt en hub og et startpunkt i den digitale arbeidsplassen og har knyttet mer og mer funksjonalitet inn i Microsoft Teams. Men – kan det bli for mye? Og dermed vanskelig for den enkelte å finne frem og klare å utnytte mulighetene effektivt? Zoom følger den motsatte strategien, og utfordrer Microsoft på ett punkt – videomøter. Selskapenes strategi i forhold til brukergrensesnitt og arbeidsflater («Canvas») er også ulik. I Teams består den primære arbeidsflaten av en kombinasjon av teams, kanaler, diskusjonstråder og menyer, mens i Zoom er det videokonferansen som er selve arbeidsområdet.


Spennende plattformgrep

Her er noen av måtene som Zoom nå prøver å utnytte sin posisjonering og sitt konkurransefortrinn på:

 • Zoom er ikke bare en plattform for videomøter men også for profesjonelle webinarer. I en tid hvor fysiske events har vært tilnærmet umulige har svært mange virksomheter tydd til webinarplattformen fra Zoom.

 • I oktober lanserte Zoom Zapps, som innebærer at møteledere og møtedeltakere enkelt kan ta i bruk andre applikasjoner, direkte i videomøtet. Ved lanseringen hadde 25 ledende aktører, som Salesforce, Miro, Box, Trello og andre adoptert strategien og er nå i ferd med å utvikle skreddersydde Zapps. Vi tror Zapps er et smart grep, med integrasjoner som vil bidra til å berike videomøtene og gjøre møtene mer effektive.

 • Samtidig lanserte selskapet OnZoom, som gjør det mulig for småbedrifter og entreprenører å starte eventbaserte tjenestetilbud innenfor en markedsplass som hostes av Zoom.


Telefoni og møterom

 • På samme måte som andre tilbydere av Unified Communication, har også Zoom et tilbud både innenfor telefoni og møteromsutstyr. Zoom Phone ble lansert så sent som i desember 2019, men er allerede tilgjengelig i 40 land.

 • Også møteromsløsningen Zoom Rooms representerer en ny inntektsstrøm for Zoom, bl.a. via et nettverk av salgs- og distribusjonspartnere som nå bygges opp verden over. Akkurat nå står jo mange møterom tomme og møteromsutstyr ubrukte. Men i fremtidens «hybride» hverdag vil det trolig bli stilt krav til at konferanseløsningene må støtte både jobbing hjemmefra og fra virksomhetens kontor. Da trengs det mer moderne løsninger, både innen hardware og software.

 • Zoom støtter også aktivt teknologiselskaper som utvikler løsninger rundt Zoom-plattformen. Innenfor Rooms-området har Zoom bl.a. investert i det norske selskapet Neat, som har utviklet løsninger for digitale møterom tilpasset en remote hverdag. Neat, som inkluderer både hard- og software, støtter også Zoom Home, et annet tilbud fra Zoom til arbeidstakere på hjemmekontor.


Telemedisin og virtuell undervisning

 • Ved hjelp av en åpen API og annen integrasjonsteknologi er det også mulig å bygge Zoom-teknologi inn i andre applikasjoner. To av områdene hvor dette er svært aktuelt er virtuelle helsetjenester (telemedisin) og virtuell undervisning.

 • Innenfor undervisningsområdet ser vi nå både utvikling av løsninger som bygger på Zoom-teknologien, mens andre utvikler eller bruker konkurrerende teknologi. Ganske nylig har eksempelvis ClassEDU, som baserer seg på Zoom, og Engageli, som bygger på konkurrerende videoteknologi, hentet henholdsvis 16 og 14,5 millioner dollar i såkornkapital. Begge deler er en indikasjon på at dette kommer til å bli et interessant vekstområde.


Integrert i andre samhandlingsløsninger

 • Zoom utnytter også muligheten til å være til stede i konkurrentenes samhandlingsplattformer. Selv om både Slack og særlig Teams har egne løsninger for videokonferanser, så støtter Zoom integrasjon av Zoom inne i Teams og Slack. Det er da mulig for brukerne å anvende Teams eller Slack til diskusjoner, chat, fildeling etc, men i stedet bruke Zoom til videomøtene.

 • Vi ser nå at Zoom er i ferd med å bli integrert i intranettløsninger og kommunikasjonsapper. Denne trenden omfatter forøvrig også samhandlingsløsninger som Teams og Slack. Men mens Teams og Slack gjerne satser på å bygge inn diskusjonstrådene fra Teams eller Slack på sidene i et intranett, så satser Zoom på integrasjon med chat, audio og video.


Chat

 • Zoom har også støtte for chat, både innenfor og utenfor møter. Chatløsningen som er uavhengig av audio- og videomøter gjør det mulig å lage kanaler (grupper) og kommunisere med hverandre uavhengig av møter. Foreløpig er Zoom sine chat- og kanal-funksjoner nokså magre og kan på ingen måte konkurrere med Slack, Teams, Google Workspace, Yammer eller Workplace from Facebook. Det er vel også uklart hva som er Zoom sin langsiktige strategi når det gjelder chat.


Veien videre?

Vi ser slik på det: Hvis Zoom fortsetter å «play to your strength», nemlig videokonferanseteknologien, er vekstmulighetene fortsatt enorme. Ikke minst basert på sin strategi som et senter i et virtuelt økosystem tilpasset en hverdag hvor vi alle jobber «hvorsomhelstifra».


Samhandlingsløsninger


Her kan du lese mer om andre samhandlingsløsninger.

Comments


bottom of page