top of page

Våre

 Rapporter 

  • Morten Myrstad

Vår digitale endringsreise


Det begynte å demre for oss. Der vi satt på toget på vei fra Luxembourg til Paris: Vel hjemme ville inspirasjonen fra to dagers Master Class i Eventstorming måtte byttes ut med et eskalerende alvor og en endret arbeidshverdag. Her er vi på ingen måte alene. Hele det norske samfunnet er satt på en ufrivillig digital skolebenk.


For vårt digitale konsulentselskap er ikke endringene så store. Vi jobber allerede vekselvis på kontor, på café, på reise, hjemmefra og integrert i kundens egen organisasjon. Sånn sett innebar hjemmekontor, påtvunget av 14 dagers karantene, faktisk mindre og ikke økt fleksibilitet. Parallelt har også møtet mellom våre og våre kunders digitale systemer vært mindre vennlig enn vi kunne håpe på. Vi er sterke tilhengere av Remote Working, men det krever også at IT infrastruktur, organisasjon og mennesker er med – hele veien!


Vi ses senere!


Så hva gjør vi nå? Lærdommene fra Kontinentet, Eventstorming, vil vi neppe få bruk for med det første. Rett og slett fordi metoden forutsetter at 15-20 mennesker, eller flere, deler rom og ideer over lengre tid, hvilket jo slett ikke lar seg gjøre nå. Tror vi på metoden, når næringsliv og samfunn etter hvert kan friskmeldes? Ja så absolutt! Samtidig er dette en metode som fordrer interaksjon, diskusjon, refleksjon og kunnskapsdeling – mellom mennesker som er 100% engasjert - i ett og samme rom. Alle hypoteser om at vi kanskje kunne gjøre Eventstorming tilgjengelig som en Remote workshop, har vi derfor raskt lagt til side. Men – samtidig gleder vi oss til vår første, fysiske, Eventstorming med en kunde!


Plattformer som fungerer


Men – hva gjør vi egentlig nå? Vi er i en avsluttende på et stort, årelangt kundeprosjekt hvor vi skal overlevere innsikt, metoder og verktøy til driftsmiljøer i kundens egen organisasjon. Dette skjer etter at to digitale plattformer, en sosial kommunikasjonsplattform og en mikrolæringsplattform, har blitt rullet ut til over 4.000 medarbeidere. Det er med stor tilfredshet vi kan konstatere at begge plattformene kommer til sin fulle nytte. Den sosiale kommunikasjonsplattformen brukes nå som den primære interne informasjonskanalen, både til folk som jobber ved hovedkontoret, i butikker over hele landet og på lager. Ja, også skeptiske ledere ser nå at sosial kommunikasjon fungerer. Mikrolæringsplattformen, som kan brukes både fra mobil, nettbrett og PC, er nå tatt i bruk for å gjøre kunnskap om COVID-19 lett og enkelt tilgjengelig, ikke bare for egne ansatte, men også for eksterne brukere. En vinn-vinn i vår bok.


Planning kan gjøres overalt


Men – hvordan går det egentlig med overleveringen? Både kunden og vi innser at det kommer til å gå saktere enn planlagt. Ikke fordi videomøter og skjermdeling ikke lar seg ta i bruk. Men vel så mye fordi overføring av kunnskap og rutiner i dette tilfellet krever samtale, diskusjon, spørsmål, testing og svar. Parallelt med at vi fortsetter å holde tak i noen driftsrelaterte prosesser, jobber vi derfor med å lage en justert plan for overlevering, som kombinerer videomøter, chat og samhandling rundt dokumenter med møter i samme rom, når tiden er inne for det.


Markedsføring og salg – er det lov?


Men – ellers da, hva gjør dere? Vi har i lengre tid jobbet med å utvikle nye hjemmesider for selskapet. I løpet av de siste par årene har vi utvidet vårt perspektiv fra å hjelpe til med intranett og samhandlingsløsninger, til å se den digitale arbeidsplassen mer under ett. Dette inkluderer ikke minst utfordringene og mulighetene som ligger innenfor Digital Human Relations, også kalt HR Tech. Derfor gleder vi oss over at vi nå omsider har fått lansert nye nettsider, som i større grad reflekterer både hva vi jobber med og hvilken kompetanse vi besitter. Stor takk til vårt marketing team som har hjulpet oss og dyttet oss underveis!


Så dukket spørsmålet opp: Går det an, i disse tider, å glede seg over et tiltak som gjerne er motivert av markedsføring og salg? Hvor det nå, utover krisen i seg selv, mer handler om «business as unusual» enn «business as usual»? Vi valgte å gå gjennom meny etter meny, artikkel etter artikkel, for å sjekke: Er dette digital kunnskap som det er bruk for? Før en krise, under en krise, etter en krise – og i en mer eller mindre normalisert hverdag?


Den digitale arbeidsplassen etter COVID-19


Svaret vårt var ikke bare et ja. Men vi fant også at mye av innholdet, og researchen som lå bak innholdet, kunne tilrettelegges og spisses til å komme til konkret nytte, også i den situasjonen samfunn, virksomheter og befolkning befinner seg i akkurat nå.

Vi jobber derfor nå med å legge siste hånd på et White Paper med arbeidstittel «Den digitale arbeidsplassen etter COVID-19». I dette dokumentet vil vi ikke bare dele informasjon om hvordan det er å jobbe Remote. Joda, vi tror absolutt at virksomheter kommer til å oppdatere sin policy hva gjelder fjernarbeid. Men utfordringene som COVID-19 har gitt oss på et digitalt nivå, er mye mer dyptgripende og grensesprengende enn f.eks. å lære seg å gjennomføre videokonferanser. Denne bredden i utfordringer og muligheter vil vårt White Paper reflektere. I tillegg mener vi nå, som før krisen traff oss, at de viktigste endringene skjer i hodene og hjertene til folk. En digital endringsstrategi handler derfor ikke kun om teknologi, men må inkludere prosesser og mennesker for å kunne lykkes.


Comments


bottom of page