Våre

 Rapporter 

  • Shila

Praktiske tips for gjennomføring av digitale workshops


Workshops er en smart måte å fasilitere idemyldring og brainstorming på. Vi tror at virtuelle workshops er kommet for å bli, også etter at pandemien er over. Ja, i mange tilfeller kan virtuelle workshops være bedre, mer effektive og mer engasjerende enn fysiske workshops.

En fysisk workshop er vanligvis enkelt å gjennomføre. Det krever engasjement fra de utvalgte ressurspersonene, post-it lapper (gjerne i alle regnbuens farger), plakater eller whiteboards og tusjer. Deltakerne stiller med åpent sinn og jobber sammen for å samle ideer og tanker om et tema eller problemstilling. Men hvordan gjør vi dette best når vi ikke kan møtes fysisk? I denne bloggposten deler vi noen praktiske tips for gjennomføring av digitale workshops.

Smarte digitale verktøy

For å gjennomføre en virtuell workshop må du ha et digitalt whiteboard som du kan lage sticky-notes på, slik som Miro eller Mural. I tillegg må dere ha et verktøy for å kommunisere med hverandre underveis i workshopen. Vi anbefaler videoløsningen til Zoom eller Microsoft Teams, som begge nå har tilgang til funksjonaliteten Breakout Rooms.

Vi anbefaler at du gir en introduksjon både til videokonferanseverktøyet du skal bruke under workshopen og Miro. Miro er et veldig brukervennlig og enkelt verktøy å ta i bruk, men en introduksjon til verktøyet sørger for tryggere deltakere og mer effektiv bruk. Bruk derfor noen minutter i starten av workshopen og introduser verktøyene, inkludert hvordan de kommer til å bli brukt under workshopen.Deltakere

Antall deltakere i en workshop kan være så få som 10 - eller så mange som 50. Ved større grupper og hvor det skal gjennomføres gruppearbeid eller -diskusjoner er det formålstjenlig å dele workshopen inn i mindre grupper. Dette har både Zoom og Teams tilrettelagt for med funksjonen Breakout Rooms. Som fasilitator kan du til enhver tid sende ut mindre grupper i ulike virtuelle rom. Selv kan du bevege deg fritt mellom gruppene du har oppdelt.

Agenda

Du starter et videomøte med å introdusere deg og kort informasjon hvorfor deltakerne er samlet. Dersom deltakerne ikke kjenner hverandre bør de introdusere seg selv. I tillegg bør du som fasilitator tilrettelegger for såkalte «Icebreakers» underveis slik at alle blir fortrolige med situasjonen de er i. Etter introduksjonsrunden kan du ta opp en powerpoint i videokonferanseverktøyet med innhold fra dagens agenda. Denne kan du komme tilbake til underveis eksempelvis når deltakerne har hatt separate diskusjoner i Breakout Rooms. Husk å være tydelige på målet for workshopen.

Tid og pauser

Virtuelle workshops bør gjennomføres med kortere økter enn fysiske workshops. En hel dag i videomøter dreper raskt engasjementet hos enhver medarbeider. Del opp i flere Workshoper med tid for refleksjon imellom og sørg for å ha hyppige pauser underveis i workshopene.

Miro har en «timer» i sin løsning. Vi anbefaler at du bruker den aktivt underv