top of page

Våre

 Rapporter 

  • Morten Myrstad

Partnerskap mellom Howspace og The New Company


The New Company har inngått partnerskap med den finske fasiliteringsplattformen Howspace. Howspace er en ledende plattform for digital fasilitering av interne prosesser og er svært egnet for en verden med mer fjernarbeid, fjernledelse og fjernlæring.


- Vi har fulgt Howspace etpar års tid og har hele tiden vært imponert over hvor godt plattformen klarer å kombinere behovene til en gruppeleder og deltakere i en gruppe. Dette gjør Howspace velegnet både til workshops og events, sosial læring, endringsprosjekter og organisasjonsutvikling, sier Morten Myrstad, daglig leder i The New Company.

- Howspace vokser sterkt i hjemmemarkedet i Finland, i nabolandet Sverige og i fjerne markedet som USA og Asia. Da er det på tide at vi kan introdusere Howspace for norske virksomheter, kunnskapsmiljøer og brukere, sier Myrstad.


Globalt partnerprogram

Finske Howspace ble lansert allerede i 2008, men er som bygget for en post-corana og post-office verden. Howspace er også inne i en kraftig internasjonalisering, til alle verdensdeler.

- Vi har nå lansert et globalt partnerprogram og er svært glade for at The New Company vil være med og støtte den raske transformasjonen som nå skjer i arbeidsmetoder og arbeidsvaner på arbeidsplassen, også i Norge, sier Ulla Luukas, partneransvarlig i Howspace.

Workshops og dialog

Deltakere i Howspace kan bli invitert inn i felles workshop eller events, eller de kan oppsøke og engasjere seg i arbeidsområder uavhengig av tid og sted. Kombinasjonen av synkron (samtidig) og asynkron (ikke samtidig) funksjonalitet gjør plattformen svært velegnet til prosesser som går over noe tid eller som både inneholder videomøter og arbeidsoppgaver eller samhandling mellom møtene.


Digitale arbeidsrom


Kjernen i Howspace er arbeidsområder (workspaces) hvor du kan legge inn få eller mange containere som er skreddersydd for ulike innholdstyper som tekst, slides, video, dokumenter, diskusjonstråder, spørsmål og svar, polls etc. Disse kan kombineres fleksibelt på ulike måter innenfor arbeidsområdet, eller slås av og på av en gruppeleder eller fasilitator.


Støtte for kunstig intelligens

Howspace har også støtte for kunstig intelligens. Dette gjør f.eks. at i en workshop så kan en fasilitator invitere til åpen, ustrukturert idedugnad blant flere hundre deltakere, men på forbausende kort tid klarer Howspace allikevel å analysere innspillene og bringe funnene inn i en felles diskusjon.

Workshops med fasilitator


Hvordan Howspace brukes vil være helt avhengig av hvilket mål man har for samhandlingen, og hvilke roller fasilitator og deltakere er tenkt å innta. I en workshop vil man eksempelvis ofte kombinere Howspace med videoplattformer som Zoom, hvor fasilitator kan vise Howspace fra en delt skjerm. Et annet bruksområde som vokser betydelig er virtuelle konferanser og event, fordi COVID-19 har gjort fysiske events mer eller mindre umulige å gjennomføre. Ennå et annet bruksområde er læringsprosesser som trenger en stor grad av sosial interaksjon. Andre bruksområder er organisasjonsutvikling, lederprogrammer eller endringsprosesser.

Konferanser, events og læring

Howspace passer både for avdelinger og personer som jobber med organisasjonsutvikling, lederutvikling, forretningsutvikling og innovasjon, produkt- og prosjektledere samt konsulentselskaper. Men også hvis du mener digital samhandling handler om mer enn videomøter, bør du sjekke ut Howspace. 


Innkjøp, rådgivning og adapsjon

Howspace er bygget på en lisensmodell hvor man betaler en fast per måned. Startpakken inkluderer 30 brukere, men det er også mulig å inngå en spesialavtale ved mer enn 100 brukere.

The New Company kan også bistå med å kartlegge potensielle bruksområder og business case som kan inngå som beslutningsunderlag for ledere eller mellomledere.  Vi kan også hjelpe til med forankring, kommunikasjon, opplæring og support internt i virksomheten. Andre områder vi kan bistå med er integrasjoner og gode kjøreregler for What To Use When. Sammen med partnere kan vi tilby fasilitering i bruk av Howspace, eksempelvis av prosesser som digital transformasjon og adapsjon, organisasjons- og lederutvikling, krisekommunikasjon og krisehåndtering.

Hvis du vil vite mer om Howspace og vårt samarbeid, kan du bruke kontaktskjema på denne produktsiden om Howspace.

Her kan du også starte 30 dagers Free Trial på Howspace

Comments


bottom of page