Våre

 Rapporter 

  • Morten Myrstad

NFTer er de nye byggeklossene i internettet

Hvis du tror at NFTer kun er kryptisk kunst i en lekegrind for kryptomillionærer, så er det en fullt forståelig oppfatning. Men hvis du er opptatt av webteknologi og webstrategier, så bør du grave etter en dypere innsikt. Vi tror at NFT-er kommer til å bli en av de viktigste byggeklossene i det fremtidige internettet, like viktig som dagens URL-adresser og nettsider.
Hva er en NFT og hva er den ikke?


NFT er en forkortelse for Non-Fungible Token, dvs. en enhet som er unik. Motsatsen til en non-fungible token er naturlig nok en fungible token, dvs. en enhet som ikke er unik. I en digital økonomi så vil en kryptovaluta som eksempelvis Bitcoin ikke være unik. Tilsvarende med 5.-6.000 andre kryptovalutaer som finnes. Men disse kryptovalutaene er det samtidig mulig å kjøpe, selge, bytte og veksle, basert på prising og valutakurser i markedet. På samme måte som man kan veksle en norsk 1000-lapp i 100-lapper eller kronemynter. Eller veksle en kronevaluta inn i Euro, Dollar eller andre internasjonale valutaer.


Hva er unikt med en NFT?


Til forskjell fra en kryptovaluta, så vil en NFT være helt unik. Ja selv om et NFT kunstprosjekt eksempelvis har gitt ut 10.000 NFT-er, så vil disse være unike og begrenset i antall. I prinsippet på samme måte som et grafisk trykk som gis ut i et begrenset og nummerert opplag. Dette innebærer at der en NFT vil være en eiendel, en aktiva, så vil en kryptovaluta primært være et betalingsmiddel. For å kjøpe en NFT i dag, vil det da også i 90% av tilfellene være nødvendig å betale med ETH (Ethereum), dvs. den mest brukte kryptovalutaen etter Bitcoin. Men nye blokkjeder og markedsplasser dukker opp hver eneste dag for å kunne tilby kjøp av NFT-er i andre kryptovalutaer enn ETH.


NFT dokumenterer eierskap


På overflaten kan en kunst-NFT se ut til kun å være en JPG-fil. Men JPG-filen er igjen koblet til en såkalt smart kontrakt som dokumenterer unikt eierskap, bekreftet av mange noder i en blokkjede. Tilsvarende vil et eierskifte bli bekreftet via en ny eller oppdatert smart kontrakt i den samme blokkjeden. Så selv om det kan være mulig for mange å dele en JPG-fil, på samme måte som man kan ta og dele et fotografi eller skjermbilde av et Picasso-maleri, så vil det kun være én som kan dokumentere eierskap.


NFT-kunst første bruksområde


NFT-kunst har vist seg å bli det første kjente bruksområdet for NFT-er, hvor det i fjor, med den største markedsplassen OpenSea i spissen, ble omsatt NFTer for 13 milliarder dollar. Det som er blitt mest kjent, er NFT-prosjekter hvor ny digital kunst tar i bruk algoritmer for å kunne produsere eksempelvis 10.000 eksemplarer som skiller seg litt fra hverandre, men som likevel tilhører samme familie.


Aktive communities


De mest kjente, som også har gitt de høyeste prisene, er Bored Ape Yacht Club og CryptoPunks. Ja det er absolutt mulig å rive seg i håret over prisene som mange av disse prosjektene oppnår. Men de beste av disse prosjektene utmerker seg med et svært aktivt community, gjerne med flere enn 100.000 følgere i sosiale medier eller medlemmer i Discord. De har gjerne også et aktivt kjerneteam som jobber like hardt som hvilken som helst startup eller scaleup. Og noen av de er faktisk i ferd med å snu venture-prosessene helt på hodet ved at de nå bruker sin nyvunne kjennskap til å bygge og lansere nye produkter eller å inngå partnerskap eksempelvis med Hollywood eller motehus. Parallelt med at de beste NFT-prosjektene kan bli en mega-suksess, så vil trolig det store flertallet av de nye NFT-prosjektene oppleve at prisene faller ned mot null, på samme måte som da internett-boblen sprakk ved årtusenskiftet.


Gjør kunst mer tilgjengelig


Så langt har de fleste NFT-prosjektene satset på 2-dimensjonale bilder, men 3D animasjoner er nå i rask vekst. Vi tror også at vi i økende grad vil komme til å se at fysisk kunst, det nok mange fortsatt vil kalle for «ekte kunst», vil bli digitalisert for å øke tilgjeng