top of page

Våre

 Rapporter 

  • Shila

Når skal du bruke Yammer vs Teams?


Flere bedrifter spør seg selv om det finnes plass i deres organisasjon til både Yammer og Teams. Er det behov for begge plattformene eller skaper det forvirring hos ansatte om hva man skal gjøre hvor?

Flere likhetstrekk mellom Yammer og Teams etterlater usikkerhet hos organisasjoner om de virkelig trenger begge applikasjonene i sin organisasjon. Utfordringen for mange er at begge plattformene tilbyr mye av den samme funksjonaliteten slik som chat, fildeling og grupper. 

Den store og den lille samtalen

For virksomheter som har valgt å implementere både Yammer og Microsoft Teams består usikkerheten i hva man skal bruke i ulike situasjoner. Hva skal man bruke hvor - og når?

En måte å beskrive forskjellene på er at Yammer er til for å delta i «den store samtalen» (Outer Loop), på tvers av avdelinger og team, mens Teams er for «den lille samtalen» (Inner Loop) i mindre team og prosjekter som jobber tett sammen.

Hva er Yammer?

Yammer er et sosialt nettverk som kan bidra til økt kunnskapsdeling, innovasjon og engasjement på tvers av hele organisasjonen- ikke bare skrivebordsmedarbeidere. Yammer blir primært brukt til å formidle informasjon som berører hele eller store deler av organisasjonen. Yammer tilbyr bl.a. funksjonalitet som chat, innlegg, fildeling, like, @nevne og GIF.

Hva er Microsoft Teams?

Microsoft Teams har blitt en hub for samhandling i organisasjoner og er en plattform for chat, konferanser og fildeling. I samhandlingsplattformer er det samtaler og diskusjoner som er det viktigste brukergrensesnittet, samtidig som innhold og data fra tredjepartsapplikasjoner bringes inn i aktivitetsfeeden. Microsoft Teams har et stort integrasjonsbibliotek, med mange spennende integrasjoner.


Fremdeles forvirret?

Applikasjonene er drevet frem med ulikt formål, men har til tross for det mange likhetstrekk som fremdeles forvirrer mange brukere. Vi mener at det er viktig å skille mellom samhandlingverktøyet Teams og det sosiale nettverket Yammer. Innimellom vil det være gråsoner der det oppstår situasjonen som kan håndteres i begge applikasjonene. Løsningen er å kartlegge hva som er best for din organisasjon.

Len deg på brukerscenarier

Vi anbefaler å anvende brukerscenarier for å vurdere når de ulike plattformene skal brukes. Det vil forenkle jobben med å forstå egenskapene og forskjellene selv, og gjøre det enklere å forklare forskjellene til resten av organisasjonen.  To eksempler på enkle brukerscenarier og anbefalinger kan være: 

  1. «Når man i vår organisasjon skal samarbeide om et konkret og definert prosjekt, skal man opprette et team i Teams, med ulike kanaler for spesifikke tema». Et slikt Team kunne eksempelvis være prosjektteamet for implementering av Microsoft 365 i organisasjonen.

  2. «Når man i vår organisasjon skal samarbeide om et langsiktig perspektiv, som krever input fra mange mennesker, skal man opprette en gruppe i Yammer der alle som ønsker, kan bidra». En slik gruppe kunne eksempelvis vært en Innovasjonsgruppe.

Kommuniser formålet

Den største fallgruven en organisasjon kan falle i, er å ta i bruk ulike applikasjoner uten samtidig å tydelig formidle formålet. Når er det meningen at samtalen og samhandlingen skal foregå i Teams, Outlook eller Yammer? Dette bør avklares før applikasjonene rulles ut og kommuniseres til hele organisasjonen.

Til syvende og sist vil både Teams og Yammer knytte ulike deler av organisasjonen sammen. Avdelinger og teams som har tilgang på digitale samhandlingsplattformer som Microsoft teams opplever gjerne en mer sømløs samhandling innad i teamet. Yammer på sin side vil bidra til å spre organisasjonsnyheter ut til alle ansatte og er en bedre løsning for å bygge kultur. Så vi sier: ja takk begge deler! Men husk å kommunisere tydelig for hele organisasjonen hva de skal bruke når!

Comments


bottom of page