top of page

Våre

 Rapporter 

  • Morten Myrstad

Moderne intranett til leie og klar til bruk i løpet av uker


Hvis du tror at intranettet ditt «må» bygge på SharePoint, og at det vil ta måneder eller år før du kan ta løsningen i bruk, så tar du feil. Valgmulighetene vokser dag for dag, og det finnes nå et hundretalls skybaserte intranett du kan velge mellom, enten basert på SharePoint Online eller på andre uavhengige teknologier.

Microsoft og SharePoint-miljøet i Microsoft med Jeff Teper i spissen har gjort en god jobb med å ta SharePoint til skyen. Dette gjelder både Teamsites og SharePoint som publiseringsplattform. Jevnlig er ny funksjonalitet lansert, som Community Sites og Hub Sites, bedre designmuligheter og webparts som kan gjengi informasjon fra andre applikasjoner direkte i intranettløsningen. Men i motsetning til det Microsoft har trodd, har ikke dette fjernet markedet for andre intranettløsninger. Snarere tvert imot.


SharePoint Intranets in-a-box

Markedet for såkalte «SharePoint Intranets in a box» har eksplodert de siste årene. Disse plattformene bygger verdiøkende funksjonalitet på toppen av SharePoint Online, basert på det moderne rammeverket SharePoint Framework (SPFx) og tjenester tilgjengelig via Microsoft sin skytjeneste Azure Cloud. I sin siste rapport har det britiske konsulent- og analyseselskapet Clearbox analysert i alt 54 intranettplattformer. Løsningene analyseres basert på flere kriterier, som bl.a. brukeropplevelse (UX-User Experience), nyhetspublisering, samhandling, sosial funksjonalitet, kunnskapsforvaltning, søk og navigasjon. I tillegg kommer i hvilken grad plattformen har støtte for HR-tjenester og integrasjoner med tredjeparts applikasjoner som bedriften bruker, som f.eks. Salesforce, ServiceNow etc.


Et tveegget sverd

Når man bygger sin plattform på toppen av en annen, som Intranets in-a-box-leverandørene gjør, så foreligger det avhengigheter. Den positive siden er at leverandørene slipper å utvikle funksjonalitet om SharePoint allerede tilbyr, og kan konsentrere seg om «the icing on the cake». Men det er også en negativ side, at plattformleverandøren hele tiden må ta hensyn til to veikart, Microsoft sitt og leverandørens eget veikart. Kanskje mener plattformleverandøren også at Microsoft sitt veikart har en for sakte fremdrift eller ikke har tilstrekkelig fokus på funksjonalitet som intranettleverandørens kunder er opptatt av.  

Uavhengige intranett

Denne utfordringen har ført til at flere ledende intranettleverandører nå utvikler sine løsninger uavhengig av SharePoint. Det vil si at de baserer seg på sitt eget Content Management System (CMS), bygget på åpne og moderne teknologier. De kan også fullt ut ta i bruk det skytjenestene har å tilby, enten utviklingsløsningen ligger i Microsoft Azure, Amazon Cloud eller i Google Cloud. Disse intranettløsningene beskrives gjerne som uavhengige intranett, men de fleste av dem har samtidig lange og dype partnerrelasjoner til Microsoft.


Fokus på brukeropplevelse

Med mer kontroll over utviklingen i eget hus, kan de uavhengige intranettplattformene fokusere på brukeropplevelse, både for sluttbrukere, redaktører og administratorer, og samtidig holde en høy utviklingshastighet. Dette valget er på ingen måte til hinder for dype integrasjoner med applikasjoner innenfor Office 365, som Teamsites og OneDdrive, Microsoft Teams, Yammer, Planner etc. Men de kan også integrere med andre miljøer, f.eks. innenfor dokumentbehandling som Box, Dropbox og Google docs. Når det gjelder sosial funksjonalitet har de ofte innebygget støtte for dette, som grupper, events, kommentarer, likes etc. Men det lar seg også gjøre å velge Yammer eller Workplace from Facebook som det sosiale nettverket, og integrere sosiale aktivitetsstrømmer derifra i intranettplattformen.


Ledende plattformer

Vi følger disse trendene og teknologiene nøye, og har god kjennskap blant annet til disse:

  • Unily er en britisk plattformleverandør som nå har over 3 millioner brukere. Unily-kunder har vunnet flere priser i de anerkjente intranettkåringene til Nielsen Norman Group og er i Norge tatt i bruk av Equinor. Unily oppfattes av mange til å være markedslederen innenfor dette segmentet.

  • LumApps er en fransk intranettleverandør som opprinnelig satset på intranett for brukere av Google Workspace (tidligere G Suite), men som det siste året har satset hardt inn mot Office 365-kunder i samarbeid med Microsoft. Vi lanserte LumApps for norske virksomheter våren 2020, bl.a. i form av et webinar. Under COVID-19 tilbød LumApps en egen krisekommunikasjonsløsning, som kunne tas i bruk gratis og i løpet av dager.

  • Colibo er en dansk intranettløsning som har et stort gjennomslag i danske kommuner, og som også er tatt i bruk av noen mindre norske kommuner. Colibo kommer i løpet av våren med en oppgradering av sin løsning, som vil gi kundene økt fleksibilitet både når et gjelder oppsett og integrasjoner.

  • Simpplr er en amerikansk intranettplattform som satser hardt på god brukeropplevelse og støtte for god internkommunikasjon. Plattformen hostes i Salesforce Cloud, men Simpplr har likefullt solid støtte for integrasjoner med applikasjoner innenfor Office 365 eller Google Workspace.


Felles for disse moderne intranettene er at de er skybaserte, og er tilgjengelige både via nettleser og mobil. De tilbyr intranett til leie, som regel basert på en lisenskostnad per bruker per måned. Og kanskje ikke minst viktig: De kan lanseres i løpet av uker, ikke måneder eller år.

Les ellers om intranettløsninger under moderne intranett. Vi har også laget en guide til intranettprosjekter i det offentlige.

Comments


bottom of page