top of page

Våre

 Rapporter 

  • Shila

Miro – virtuelle workshops og brainstorming i en hverdag med hjemmekontor


Miro er et online verktøy som gjør det mulig å gjennomføre digitale workshops med interaktive boards og sticky notes. Plattformen brukes også til å brainstorme med kolleger på en enkel og kreativ måte. I tillegg kommer video, chat, avstemning og et stort integrasjonsbibliotek.

Nå som mange jobber hjemmefra har behovet for effektiv samhandling økt kraftig. For mange bidrar Microsoft Teams og tilsvarende verktøy til å erstatte fysiske møter med en strukturert møteform og en tydelig agenda. Men hva med de mer ustrukturerte møtene - der idemyldring, diskusjoner og planlegging står i sentrum? Det har nå kommet flere plattformer på markedet for å løse dette behovet. Howspace er en sterk aktør i dette markedet. Men for å gjennomføre workshops tilnærmet fysiske møter vil det ofte være behov for mer visuelle plattformer som Miro eller Mural. Vi har sett nærmere på markedslederen Miro.


Hva er Miro?

Miro er en digital whiteboard der flere mennesker kan tegne, jobbe og samhandle samtidig. Slike samarbeidsplattformer fungerer utmerket i møter hvor formålet er idemyldring eller felles planlegging. Her kan man tillate en mindre strukturert form for gjennomføring av møter hvor man fokuserer på et mål eller en problemstilling fremfor en punktvis agenda.

Hvem er brukere av Miro?

Miro er enkel å lære og enkel å ta i bruk og egner seg derfor for alle i en virksomhet. Den er nyttig for team eller avdelinger som jobber i et prosjekt eller på vei mot et felles mål. Miro fungerer også godt å bruke individuelt for å visualisere tanker eller brainstorming. Denne type plattformer har blitt tatt godt imot av utviklere og designere, men også av konsulenter som eksempelvis jobber med design thinking-relaterte metoder. Det bør alltid være minst en person som fasiliterer møtene, avhengig av størrelsen på teamet eller kompleksiteten i en problemstilling.


Hvordan fungerer Miro?

I Miro kan du lage sticky notes og enkelt dra disse rundt omkring på siden. Du kan kommentere, gjennomføre videomøter og chatte med hverandre i løsningen. Du kan sette på en tidtaker for hver seanse, gjennomføre avstemninger og sende ut sluttresultatet til alle deltakerne.


Hvor mange deltakere?

Miro passer godt for mange deltakere, men det vil være utfordrende å håndtere for store mengder deltakere i en workshop. Opp til 200 deltakere skal gå fint, men det er flere som også har gjennomført en workshop med nesten 400 deltakere.

Invitasjoner

Du kan invitere kolleger og kunder til ditt «board» slik at du kan fasilitere en workshop. Deltakerne kan inviteres enkelt via Slack eller en Gmail-integrasjon.

Du kan også invitere teammedlemmer dersom du har kolleger som allerede har tatt i bruk Miro i organisasjonen. Andre muligheter er å legge inn mailadressene manuelt til alle de du vil skal få tilgang til et board. Du kan også sende ut en board-lenke til de du vil skal få tilgang. Husk å aktivere tilgangen.

Miro integrasjoner

Miro har satset på integrasjoner og har et stort appbibliotek å velge i. En av disse er Microsoft Teams som gjør at du kan få tilgang til konkrete «board» i en bestemt kanal. Du kan også få varsler direkte i Microsoft Teams.


Miro er et enkelt og effektivt verktøy som gjør samarbeid og innovasjon gøy! Miro kan testes gratis så lenge du ønsker, slik at du kan vurdere om dette verktøyet bør få plass i din virksomhet. Prøveversjonen har noen få begrensninger, men du får likevel testet ut de mest essensielle funksjonene for å gjennomføre effektive workshops.

Comments


bottom of page